Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

2/15/2022 2:32:00 PM
Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Bài 1 có đáp án: Khái quát về nhà ở

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Bài 2 có đáp án: Xây dựng nhà ở

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Bài 3 có đáp án: Ngôi nhà thông minh

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Ôn tập chương 1 có đáp án: Nhà ở

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Bài 4 có đáp án: Thực phẩm và dinh dưỡng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Bài 5 có đáp án: Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Ôn tập chương 2 có đáp án: Bảo quản và chế biến thực phẩm

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Bài 7 có đáp án: Trang phục trong đời sống

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Bài 8 có đáp án: Sử dụng và bảo quản trang phục

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Bài 9 có đáp án: Thời trang

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Ôn tập chương 3 có đáp án: Trang phục và thời trang

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Bài 10 có đáp án: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Bài 11 có đáp án: Đèn điện

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Bài 12 có đáp án: Nồi cơm điện

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Bài 13 có đáp án: Bếp hồng ngoại

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Ôn tập chương 4 có đáp án: Đồ dùng điện trong gia đình

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác