Tổ hợp phím tắt trong Microsoft PowerPoint nhanh chóng, tiện lợi

8/28/2018 8:55:27 AM
Nhằm mục đích giúp cho người dùng thực hiện những tác vụ cần thiết nhanh chóng, thuật tiện ngoài việc sử dụng chuột và click chọn các lệnh như  thông thường tổ hợp những phím tắt dưới đây sẽ giúp các bạn thực hiện nhanh hơn nhiều.

Nhằm mục đích giúp cho người dùng thực hiện những tác vụ cần thiết nhanh chóng, thuật tiện ngoài việc sử dụng chuột và click chọn các lệnh như  thông thường tổ hợp những phím tắt dưới đây sẽ giúp các bạn thực hiện nhanh hơn nhiều.

Chọn và điều hướng văn bản, Object, và các Slide

Home: Đi đến slide đầu tiên, hoặc chuyển đến dòng đầu tiên trong một text box

Ctrl+A: Chọn tất cả văn bản trong một text box, hoặc tất cả object trong một slide, hay tất cả slide trong một trình soạn thảo PowerPoint.

PgDn: Di chuyển con trỏ đến slide tiếp theo

PgUp: Di chuyển con trỏ đến slide phía trước

Shift+Tab: Chọn hoặc di chuyển qua object phía trước trên một slide

Tab: Chọn hoặc di chuyển qua object tiếp theo trên một slide

End: Đi đến slide cuối cùng, hoặc chuyển đến dòng cuối cùng trong một text box PgDn: Go to the next slide

Ctrl+Shift+ Mũi tên lên/xuống: Di chuyển một slide lên đầu hoặc xuống cuối cùng trong giao diện soạn thảo PowerPoint (cần phải nhấn vào thumbnail của slide ở cột bên trái)

Ctrl+Mũi tên lên/xuống: Di chuyển một slide tiến lên hoặc xuống trong giao diện soạn thảo PowerPoint (cần phải nhấn vào thumbnail của slide ở cột bên trái)

Một số phím tắt Slideshow hữu ích

Shift+F5: Bắt đầu trình chiếu PowerPoint tại slide được chọn (điều này thực sự rất hữu ích để bạn xem lại slide vừa làm việc)

 F5: Bắt đầu trình chiếu PowerPoint

N hoặc Page Down: Chuyển sang slide kế tiếp trong giao diện trình chiếu slideshow

Ctrl+P: Sử dụng công cụ Pen trong suốt quá trình trình chiếu slideshow

B: Thay đổi màn hình thành màu đen khi trình chiếu slideshow; nhấn lần B lần nữa để quay trở lại giao diện trình chiếu slideshow

P hoặc Page Up: Trở lại slide trước đó trong giao diện trình chiếu slideshow

Esc: Kết thức trình chiếu slideshow.

Định dạng và Chỉnh sửa

Ctrl+V hoặc Shift+Insert: Dán (Paste) văn bản,object, hoặc slide được chọn.

Ctrl+X: Cắt(Cut) văn bản,object, hoặc slide được chọn.

Ctrl+Alt+V: Mở hộp thoại Paste Special

Ctrl+C hoặc Ctrl+Insert: Sao chép văn bản,object, hoặc slide được chọn.

Delete: Xóa văn bản,object, hoặc slide được chọn.

Ctrl+B: Thêm/Bỏ định dạng tô đậm (Bold) văn bản được chọn.

Ctrl+I: Thêm/Bỏ định dạng in nghiêng (Italics) văn bản được chọn.

Ctrl+L: Canh trái đoạn văn bản

Ctrl+E: Canh giữa đoạn văn bản

 Ctrl+U: Thêm/Bỏ định dạng gạch dưới (Underline) văn bản được chọn.

Ctrl+J: Canh đều đoạn văn bản

Ctrl+T: Mở hộp thoại Font khi văn bản hoặc object được chọn.

Ctrl+R: Canh phải đoạn văn bản

Alt+N,P: Mở hộp thoại chèn hình ảnh

Alt+W+Q: Mở hộp thoại Zoom để thay đổi kích thước hiển thị của giao diện soạn thảo PowerPoint

Alt+H,L: Tùy chọn Layout cho slide

Alt+H+S+H: Chèn hình dạng có sẵn

Ctrl+M: Chên một slide mới

Ctrl+K: Chèn một hyperlink

 Ctrl+D: Nhân bản (Duplicate) một slide hoặc object (cần phải nhấn vào thumbnail của slide ở cột bên trái)

Các phím tắt chương trình cơ bản trong Microsoft PowerPoint 

Ctrl+O: Mở một trang PowerPoint có sẵn.

Ctrl+N: Tạo một trang PowerPoint mới.

Ctrl+S: Lưu lại trang PowerPoint đang thao tác.

F12 hoặc Alt+F2: mở hộp thoại Save As

Ctrl+Q: Lưu lại và d9óng trang trang PowerPoint đang thực hiện

Ctrl+Z: Hoàn tác một hành động

Ctrl+W hoặc Ctrl+F4: Đóng trang trang PowerPoint đang thực hiện

Ctrl+Y: Thực hiện lại một hành động

Ctrl+F2: Mở cửa sổ Preview View

F1: Mở hộp thoại Help

Ctrl+F1: Hiển thị/ Ẩn thanh Ribbon

F7: Kiểm tra lỗi chính tả

Alt+F: Mở giao diện thẻ Tab

Alt or F10: Hiển thị phím tắt cho từng mục trên thanh Ribbon

Ctrl+F: Mở hộp thoại tìm kiếm

Alt+H: Chuyển sang thẻ Home

Alt+N: Chuyển sang thẻ Insert

Alt+S: Chuyển sang thẻ Slide Show

Alt+G: Chuyển sang thẻ Design

Alt+A: Chuyển sang thẻ Animations

Alt+K: Chuyển sang thẻ Transitions

Alt+R: Chuyển sang thẻ Review

Alt+W: Chuyển sang thẻ View

Alt+Y: Chuyển sang thẻ Help

Alt+X: Chuyển sang thẻ Add-insCtrl+Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các trang PowerPoint đang mở

Suckhoecuocsong.com.vn (Nguồn pcworld)

Các tin khác