Những điểm mới nhất trong kỳ tuyển sinh năm 2016

2/5/2016 9:24:00 AM
Năm 2016, thí sinh sẽ không được rút hồ sơ để đổi nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển đại học như năm 2015, không đăng ký trực tiếp tại trường. 

Năm 2016, thí sinh sẽ không được rút hồ sơ để đổi nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển đại học như năm 2015, không đăng ký trực tiếp tại trường. Thời gian xét tuyển nguyện vọng một là 12 ngày và các em được đăng ký vào hai trường khác nhau, mỗi trường hai ngành khác nhau.

Đây là những điểm mới nhất trong kỳ tuyển sinh năm 2016 được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ trong công văn Bộ gửi các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng chiều tối ngày 3-2.

 Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2015

Không rút hồ sơ, không nộp tại trường

Theo đó, đối với các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển về cơ bản giữ ổn định như năm 2015 nhưng có những điều chỉnh theo hướng tăng quyền chủ động cho các trường đại học, cao đẳng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký xét tuyển và xét tuyển.

Cụ thể, năm 2016, thí sinh sử dụng mã số ghi trong Giấy chứng nhận kết quả thi của mình để đăng ký xét tuyển thay vì sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi như năm ngoái trong các đợt xét tuyển.

Thí sinh đăng ký xét tuyển qua bưu điện và trực tuyến.

Trong mỗi đợt xét tuyển, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Các trường căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ quy định để xác định và công bố công khai ngưỡng đăng ký xét tuyển vào ngành/nhóm ngành của trường; tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển cho thí sinh.

Thí sinh được đăng ký cùng lúc hai trường, 4 ngành

Thay vì đợt một thời gian xét tuyển kéo dài đến 20 ngày, năm 2016 sẽ chỉ còn 12 ngày. Trong đợt này, mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển vào tối đa hai trường, mỗi trường tối đa hai ngành đào tạo.

Các đợt xét tuyển kế tiếp thì thời gian đăng ký xét tuyển mỗi đợt là 10 ngày. Mỗi thí sinh đăng ký xét tuyển mỗi đợt vào tối đa ba trường, mỗi trường tối đa hai ngành đào tạo.

Với các trường đại học, cao đẳng, nhất là các trường khối năng khiếu, nghệ thuật chủ động xây dựng và công bố công khai đề án tự chủ tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo các quy định tại đề án tự chủ tuyển sinh.

Suckhoecuocsong.com.vn (Theo phapluattp)

Các tin khác