Ngày giỗ Tiểu Tường là ngày gì?

2/23/2016 3:06:35 PM
Ngày Giỗ Đầu hay còn được gọi là ‘Tiểu Tường’ là ngày giỗ (kỵ giỗ) đầu tiên sau đúng một năm ngày mất của ai đó. Đây là một trong hai giỗ thuộc kỳ tang. 

Ý nghĩa:

Ngày Giỗ Đầu hay còn được gọi là ‘Tiểu Tường’ là ngày giỗ (kỵ giỗ) đầu tiên sau đúng một năm ngày mất của ai đó. Đây là một trong hai giỗ thuộc kỳ tang. Bởi vậy, vào ngày Giỗ Đầu người ta thường tổ chức trang nghiêm, bi ai, sầu thảm chẳng khác là mấy so với ngày đám tang năm trước. Nghĩa là con cháu đều có vận tang phục, khi tế lễ đều có khóc như ngày đưa đám, một sô nhà có điều kiện còn thuê cả đội kèn trống nữa.

Sắm lễ

Vào ngày Giỗ Đầu, ngoài mâm lễ mặn, hoa, quả, hương, phẩm oản, ngưòi ta thường mua sắm rất nhiều đồ hàng mã không chỉ là tiền, vàng, mã, giấy mà còn cả những vật dụng như quần áo, nhà cửa, xe cộ và thậm chí còn mua sắm cả hình nhân bằng giấy nữa.

“Hình nhân” ở đây không phải để thế mạng cho ai mà là tục tín ngưỡng tin rằng, với phép thuật của thầy phù thuỷ thì hình nhân bằng giấy khi đốt đi sẽ hoá thành người hầu hạ vong linh nơi Ấm giới.

Sau buổi lễ những đồ vàng mã sẽ được đem ra tận ngoài mộ để hoá (đốt). Những đồ hàng mã đốt trong ngày giỗ Tiểu Tường còn được gọi là “mã biếu”. Gọi là mã biếu vì người ta nghĩ rằng những đồ mã này chỉ cúng cho vong linh người mất, nhưng người đó không được dùng mà phải mang biếu các ác thần để tránh sự quấy nhiêu.

Ngày giỗ Tiểu Tường là ngày gì?

Suckhoecuocsong.com.vn

Các tin khác