Mã vạch không có dãy số bên dưới vì sao?

8/23/2017 3:46:54 PM
Trường hợp nào cần ghi mã số, trường hợp nào không cần ghi mã số. EAN hoặc UCC có qui định gì về mã số ghi bên dưới mã vạch?

Việc ghi mã số bên dưới ký mã vạch là do phần mềm chuyển đổi mã số thành mã vạch tạo ra. Ta có thể bật hoặc tắt mã số ghi bên dưới mã vạch. Có nhiều phần mềm còn cho phép tạo mã số bên trên mã vạch.

Việc cho hiển thị hoặc không hiển thị mã số kèm theo mã vạch là tùy theo công dụng sử dụng loại mã vạch đó như thế nào.

•           Nếu mã số kèm theo cần phải được công khai, thì mã số đó  phải được hiển thị cho nhiều người cùng thấy.

•           Nếu mã số là mã cần phải được bảo mật, thì phải dấu mã số đó đi, không cho hiển thị bên dưới mã vạch.

Trường hợp của EAN hoặc UPC: nếu không phải là mã cục bộ, thì sản phẩm mang mã vạch EAN hoặc UPC buộc lòng phải có mã số kèm theo và đó cũng là qui định của EAN và UCC vì lẽ mã số hàng hoá chính là giấy căn cước của sản phẩm mà con người phải nhận dạng được bằng mắt thường. Còn nếu ta sử dụng mã EAN hoặc UPC như là mã cục bộ thì tùy trường hợp, ta có thể cho hiển thị hoặc dấu mã số. Nhưng nếu dấu mã số bên dưới mã vạch EAN hoặc UPC thì phần mềm tạo mã vạch sẽ dấu luôn dạng thức của ký hiệu, tức là các vạch ngăn bên trái, giữa và bên phải trong ký hiệu của EAN và UPC sẽ không còn nữa, lúc đó mắt ta sẽ nhìn thấy EAN hoặc UPC như là 1 loại mã vạch bình thường khác.

  Đây là mã vạch EAN-13 trường hợp có mã số bên dưới

  Và đây là mã EAN-13 giống hệt như bên trên, nhưng đã bị dấu mã số

Trường hợp các loại mã vạch khác: cũng tùy mục đích sử dụng mà ta có thể cho bật hoặc tắt mã số. Thí dụ nếu ta dùng thẻ mã vạch để làm chìa khoá điện tử mở cửa kho hàng thì cần phải dấu mã số đi khi in lên thẻ, vì nếu lộ mã số, người khác trông thấy được, sẽ có khả năng tạo 1 thẻ giả để đột nhập vào kho hàng.

Suckhoecuocsong.com.vn (Theo masomavach)

Các tin khác