Lịch tuyển sinh vào 10 THPT (2019-2020)

4/20/2019 10:49:00 AM
Công bố lịch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Thời gian

Nội dung công việc

03/5/2019

HS nộp Phiếu dự tuyển vào lớp 10 THPT tại các CSGD (thí sinh tự do, thí sinh học tỉnh ngoài nộp tại Phòng GDĐT).

12/5 -13/5/2019

 

HS xem danh sách dự tuyển tại các CSGD (thí sinh tự do, thí sinh học tỉnh ngoài xem tại Phòng GDĐT). Kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân, Điểm THCS, Điểm cộng thêm, NV đăng kí... Nếu sai sót thì đề nghị sửa chữa. (Theo lịch của từng CSGD)

14/5/2019

 

Sở GDĐT công bố số lượng HS dự tuyển vào từng trưởng THPT công lập.

Trước 15/5/2019

 

HS (hoặc CMHS) nhận mã học sinh (kèm theo mật khấu) tại CSGD nơi HS học lớp 9.

15/5-16/5/2019

HS muốn đổi NV dự tuyển nộp đơn tại Phòng GDĐT. Không đổi NV thi chuyên.

24/5- 26/5/2019

HS nhận Phiếu báo thi tại các CSGD nơi HS học lớp 9 (thí sinh tự do, thí sinh học tỉnh ngoài nhận tại Phòng GDĐT). Phiếu báo thi có dán ảnh và đóng dấu giáp lai.

 

31/5/2019

HS đến trường THPT nơi đăng kí NV1 xem thông tin về danh sách dự thi, địa điêm hội đông thi.

01/6/2019

9h00: HS có mặt tại Điểm thi trường THPT học nội 01/6/2019 Ị qUy cy thi, xem số báo danh, phòng thi.

02/6 -05/6/2019

Thi tuyển - HS dự thi theo lịch

11/6/2019

HS xem kết quả dự thi vòng bằng tú tài tại THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam và THPT Chu Văn An

 

11/6- 13/6/2019

HS nộp đơn xin phúc khảo vòng 2 chương trình song bằng tú tài tại THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam và THPT Chu Văn An (nếu có)

16/6- 18/6/2019

16/6: HS xem kết quả phúc khảo vòng 2 chương trình song bằng tú tài tại THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam và THPT Chu Văn An
17/6: HS xem danh sách dự vòng 3 (phỏng vấn)
18/6: HS dự thi vòng 3 (phỏng vấn)

20/6-27/6/2019           

Ngày 20/6:

+ Công bố điểm chuẩn vào các trường THPT có lớp chuyên, THPT công lập.

+ Công bố Điểm bài các môn dự thi. HS nhận Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 và hồ sơ dự tuyên tại các CSGD.

- 20/6-27/6: Nộp đơn xin phúc khảo tại CSGD (thí sinh tự do, thí sinh học tỉnh ngoài nộp tại Phòng GDĐT). 

- 20/6-22/6: Xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

 

11/7/2019

HS nhận kết quả phúc tra tại các CSGD (thí sinh tự do, thí sinh học tỉnh ngoài nhận tại Phòng GDĐT).

01/7 -15/7/2019

HS trúng tuyển bổ sung, HS đã xác nhận nhập học hoặc tuyển bổ sung nộp Hồ sơ nhập học và Phiếu xác nhận nhập học tại các trường trúng tuyển theo hình thức trực tiếp.

Các tin khác