Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, nơi hội tụ linh khí cho Việt nam

9/27/2015 6:49:37 PM
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, nơi hội tụ linh khí cho đất nước và con người Việt Nam.

 

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, nơi hội tụ linh khí cho Việt nam. Theo quan niệm của Kim Cương thừa, những bảo vật này sau khi an vị sẽ làm cho năng lực của vũ trụ được khơi dậy, hòa vào Đại bảo tháp Mandala. Khi đó, tự thân Đại bảo tháp có năng lượng của vũ trụ và hóa giải vướng mắc của cá nhân cũng như của cộng đồng. "Nhưng để loại bỏ mọi chướng ngại thì không chỉ cần mình Đại bảo tháp mà còn cần con người phải nỗ lực hết mình, hành động từ trí tuệ, hiểu biết, sống trân trọng mọi loài", Đức Pháp Vương giảng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suckhoecuocsong.com.vn

Các tin khác