Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 53 có đáp án: Tác động của con người đối với môi trường

2/25/2022 2:21:00 PM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 53 có đáp án: Tác động của con người đối với môi trường

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 53 có đáp án: Tác động của con người đối với môi trường

Câu 1: Các hình thức khai thác thiên nhiên của con người thời nguyên thủy là

A. Hái quả, bắt cá, săn bắt thú, đốt rừng để săn thú.

B. Khai thác khoáng sản.

C. Lai tạo và nhân giống cây trồng và giống vật nuôi quý.

D. Trồng trọt và chăn thả gia súc.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Các hoạt động của con người ở thời kỳ nào ít ảnh hưởng đến môi trường nhất?

A. Thời kỳ nguyên thủy.

B. Xã hội công nghiệp.

C. Không có đáp án nào đúng.

D. Xã hội nông nghiệp.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Hoạt động nào sau đây của con người làm xói mòn và thoái hóa đất?

A. Hái lượm

B. Đốt rừng

C. Trồng cây

D. Săn bắt động vật hoang dã

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường?

A. Chiến tranh

B. Đốt rừng

C. Khai thác khoáng sản

D. Cả A, B, C

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng sẽ dẫn đến hậu quả gì?

A. Mất cân bằng sinh thái.

B. Mất nơi ở của nhiều loài động vật.

C. Xói mòn và thoái hóa đất.

D. Cả A, B, C

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau

A. Máy hơi nước được chế tạo vào thế kỷ XVII.

B. Các thời kỳ phát triển của xã hội lần lượt là thời kỳ nguyên thủy, xã hội công nghiệp, xã hội nông nghiệp.

C. Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên.

D. Các hoạt động của con người trong xã hội công nghiêp không gây ô nhiễm môi trường.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Cho các hoạt động của con người: hái lượm, săn bắt động vật hoang dã, đốt rừng, chăn thả gia súc, khai thác khoáng sản, chiến tranh. Số hoạt động làm xói mòn và thoái hóa đất là

A. 2    

B. 3   

C. 5

D. 4  

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Nhận định nào sai trong các nhận định sau

A. Vào thời kỳ nguyên thủy, các hoạt động sống cơ bản của con người là săn bắn động vật và hái lượm cây rừng.

B. Các hoạt động của con người ở thời kỳ xã hội nông nghiệp không gây ô nhiễm môi trường.

C. Công nghiệp khai khoáng phát triển làm phá hủy rất nhiều diện tích rừng, mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm môi trường.

D. Nhiều giống vật nuôi và cây trồng quý được lai tạo và nhân giống ở thời kỳ xã hội công nghiệp.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Mất cân bằng sinh thái là hậu quả của hoạt động nào của con người?

A. Trồng trọt

B. Hái lượm

C. Chăn thả gia súc

D. Đốt rừng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Biện pháp giúp cải tạo và bảo vệ môi trường tự nhiên là

A. khai thác khoáng sản

B. phục hồi và trồng rừng mới

C. đốt rừng lấy đất trồng trọt

D. xây dựng nhiều nhà máy công nghiệp

Đáp án cần chọn là: B

Phần tiếp

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 54 có đáp án: Ô nhiễm môi trường

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 theo bài, ôn thi

Tổng hợp câu trắc nghiệm Sinh học 9 ôn thi, ôn vào 10 theo từng bài có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác