Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 39 có đáp án: Cấu tạo trong của thằn lằn

11/15/2021 4:32:00 PM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 39 có đáp án chính xác nhất: Cấu tạo trong của thằn lằn

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 39 có đáp án: Cấu tạo trong của thằn lằn

Câu 1: Bộ xương thằn lằn chia làm mấy phần

a. 2 phần là xương đầu và xương thân

b. 2 phần là xương đầu và xương chi

c. 2 phần là xương thân và xương chi

d. 3 phần là xương đầu, xương thân và xương chi

Bộ xương thằn lằn có 3 phần là xương đầu, xương thân và xương chi.

Câu 2: Thằn lằn có bao nhiêu đốt sống cổ

a. 1 đốt

b. 5 đốt

c. 8 đốt

d. 10 đốt

Thằn lằn có cột sống dài, có 8 đốt sống cổ.

Câu 3: Sự trao đổi khí của thằn lằn được thực hiện nhờ

a. Bề mặt da ẩm ướt

b. Thằn lằn sống trong môi trường nước

c. Sự co dãn của các cơ liên sườn

d. Cả a và b đúng

Sự trao đổi khí của thằn lằn được thực hiện nhờ sự co dãn của các cơ liên sườn.

Câu 4: Cơ quan tiêu hóa nào của thằn lằn giúp hấp thu lại nước

a. Dạ dày

b. Thận

c. Gan

d. Ruột già

Nhờ có ruột già mà thằn lằn hấp thu lại được nước, thích hợp với đời sống trên cạn.

Câu 5: Tim thằn lằn có mấy ngăn

a. 2 ngăn

b. 3 ngăn

c. 4 ngăn chưa hoàn toàn

d. 4 ngăn hoàn toàn

Thằn lằn cũng có 2 vòng tuần hoàn, tim xuất hiện vách ngăn hụt ngăn tạm thời tâm thất thành 2 nửa (tim 4 ngăn chưa hoàn toàn).

Câu 6: Bài tiết của thằn lằn tiến bộ hơn ếch ở điểm

a. Có khả năng hấp thu lại nước

b. Nước tiểu đặc

c. Có thận sau (hậu thận)

d. Tất cả các đặc điểm trên

Thằn lằn có thận sau (hậu thận) tiến bộ hơn thận giữa của ếch, có khả năng hấp thu lại nước. Nước tiểu đặc.

Câu 7: Cơ quan hô hấp của thằn lằn là

a. Mang

b. Da

c. Phổi

d. Da và phổi

Thằn lằn hô hấp hoàn toàn bằng phổi.

Câu 8: Tâm thất xuất hiện vách hụt có ý nghĩa

a. Máu đi nuôi cơ thể là máu pha

b. Máu đi nuôi cơ thể ít pha hơn

c. Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi

d. Tăng động lực di chuyển của máu trong cơ thể

Tâm thất xuất hiện vách hụt làm cho máu đi nuôi cơ thể thằn lằn ít pha hơn so với ở ếch.

Câu 9: Mắt của thằn lằn có mấy mi?

a. 1 mi

b. 2 mi

c. 3 mi

d. 4 mi

Mắt thằn lằn có mi mắt và tuyến lệ, ngoài 2 mi trên dưới, mắt thằn lằn còn có mi thứ 3 mỏng rất linh hoạt, đảm bảo cho mắt khỏi khô mà vẫn nhìn thấy được.

Câu 10: Phát biểu nào là sai khi nói về đặc điểm thích nghi của thằn lằn với đời sống trên cạn

a. Hệ thần kinh và giác quan kém phát triển

b. Có cột sống dài, có 8 đốt sống cổ

c. Hô hấp bằng phổi nhờ sự co dãn của cơ liên sườn

d. Cơ thể giữ nước nhờ lớp da vảy sừng và sự hấp thu lại nước trong phân, nước tiểu

Thằn lằn có những đặc điểm phù hợp với đời sống hoàn toàn ở cạn: thở hoàn toàn bằng phổi, hô hấp bằng phổi nhờ sự co dãn của cơ liên sườn, tim 4 ngăn chưa hoàn toàn, cơ thể giữ nước nhờ lớp vảy sừng, hậu thận cùng trực tràng có khả năng hấp thụ lại nước, hệ thần kinh và giác quan tương đối phát triển.

Bài tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 40 có đáp án: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác