Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 34 có đáp án: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

11/15/2021 4:16:00 PM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 34 có đáp án chính xác nhất: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 34 có đáp án: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

Câu 1: Trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài cá

a. 20000 loài

b. 10000 loài

c. 15000 loài

d. 5000 loài

Trên thế giới có khoảng 25 415 loài cá. Ở Việt Nam đã phát hiện 2 753 loài.

Câu 2: Loài cá nào sau đây KHÔNG thuộc lớp Cá xương?

a. Cá đuối

b. Cá vền

c. Lươn

d. Cá chép

Cá đuối là đại diện thuộc lớp Cá sụn, chúng có bộ xương bằng chất sụn, có khe mang trần, da nhám, miệng nằm ở mặt bụng

Câu 3: Loài cá thích nghi với đời sống ở tầng nước mặt

a. Cá nhám, cá đuối

b. Cá nhám, cá trích

c. Cá chép, cá trích

d. Cá chép, cá vện

Cá nhám, cá trích sống ở tầng nước mặt, thường không có chỗ ẩn náu.

Câu 4: Các loài cá sống ở tầng đáy có đặc điểm

a. Bơi rất kém

b. Khúc đuôi khỏe

c. Bơi nhanh

d. Thân thon dài

Các loài cá sống ở tầng đáy thường có thân dẹt mỏng, khúc đuôi yếu và bơi rất kém.

Câu 5: Loài cá có độc có thể gây chết người

a. Cá trích

b. Cá đuối

c. Cá nóc

d. Cá chép

Nếu ăn phải cá nóc có thể bị ngộ độc chết người

Câu 6: Loài cá nào thích nghi với đời sống chui rúc trong bùn

a. Cá vện

b. Lươn

c. Cá đuối

d. Cá trích

Lươn sống chui luồn ở đáy bùn, thân rất dài, vây ngực và vây bụng tiêu biến, khúc đuôi nhỏ, bơi rất kém.

Câu 7: Ở tầng mặt thiếu nơi ẩn nấp, cá sẽ có đặc điểm gì để thích nghi?

a. Có thân dẹp, mỏng, vây ngực lớn hoặc nhỏ, khúc đuôi nhỏ, bơi kém

b. Thân tương đối ngắn, vây ngực và vây bụng phát triển bình thường, khúc đuôi yếu, bơi chậm

c. Có mình thon dài, vây chẵn phát triển, khúc đuôi khỏe, bơi nhanh

d. Có thân rất dài, vây ngực và vây bụng tiêu biến, khúc đuôi nhỏ, bơi rất kém

Ở tầng mặt thiếu nơi ẩn nấp, cá có mình thon dài, vây chẵn phát triển, khúc đuôi khỏe, bơi nhanh để bắt mồi và tránh kẻ thù.

Câu 8: Những đặc điểm nào của cá giúp nó thích nghi với đời sống dưới nước

a. Có 1 vòng tuần hoàn, tim hai ngăn

b. Thụ tinh ngoài và là động vật biến nhiệt

c. Bơi bằng vây, hô hấp bằng mang

d. Tất cả các đặc điểm trên đều đúng

Cá là những Động vật có xương sống thích nghi với đời sống hoàn toàn ở nước, bơi bằng vây, hô hấp bằng mang, cá có một vòng tuần hoàn, tim hai ngăn chứa máu đỏ thẫm, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi, thụ tinh ngoài và là động vật biến nhiệt.

Câu 9: Những lợi ích của cá là

a. Diệt muỗi, sâu bọ có hại cho lúa và làm cảnh

b. Là thức ăn cho các động vật khác

c. Cung cấp thực phẩm cho con người, làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp

d. Tất cả các lợi ích trên đều đúng

Cá mang lại rất nhiều lợi ích: cá cung cấp thực phẩm cho con người, làm thuốc, là nguyên liệu cho ngành công nghiệp. Cá là thức ăn quan trọng cho nhiều loài động vật khác. Ngoài ra, cá còn diệt muỗi, sâu bọ cho lúa và làm cảnh.

Câu 10: Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi cá, ta cần:

a. Nghiên cứu thuần hóa những loài cá mới

b. Tận dụng các vực nước tự nhiên để nuôi cá

c. Ngăn cấm đánh bắt cá còn nhỏ, cá bố mẹ trong mùa sinh sản, cấm đánh cá bằng mìn, bằng chất độc…

d. Tất cả các biện pháp bảo vệ trên là đúng

Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi cá cần:

+ Tận dụng các vực nước tự nhiên để nuôi cá, cải tạo các vực nước (bón phân đúng kĩ thuật, trồng cây thủy sinh)

+ Nghiên cứu thuần hóa những loài cá mới có giá trị kinh tế.

+ Ngăn cấm đánh bắt cá còn nhỏ, cá bố mẹ trong mùa sinh sản, cấm đánh cá bằng mìn, bằng chất độc, bằng lưới có mắt lưới bé, chống gây ô nhiễm vực nước…

Bài tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 35 có đáp án: Ếch đồng

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác