Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 37 có đáp án: Tảo

3/8/2022 11:06:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 37 có đáp án chính xác: Tảo

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 37 có đáp án: Tảo

Câu 1. Loại tảo nào dưới đây có màu xanh lục?

A. Rong mơ     

B. Tảo xoắn

C. Tảo đỏ

D. Tảo nâu     

Đáp án cần chọn là: B vì sợi tảo xoắn có màu lục là nhờ cơ thể màu chứa chất diệp lục (SGK Sinh học lớp 6 trang 123)

Câu 2. Loại tảo nào dưới đây có cấu tạo đơn bào?

A. Rau diếp biển

B. Tảo tiểu cầu

C. Rong mơ

D. Tảo sừng hươu

Đáp án cần chọn là: B vì tảo có cấu tạo đơn bào ví dụ như tảo tiểu cầu (ở nước ngọt)  (Hình 37.3 SGK Sinh học lớp 6 trang 124)

Câu 3. Loại tảo nào dưới đây có môi trường sống khác với những loại tảo còn lại?

A. Tảo sừng hươu

B. Tảo silic

C. Tảo vòng

D. Tảo xoắn

Đáp án cần chọn là: A vì các loại tảo ở nước ngọt: tảo silic, tảo vòng, tảo xoắn

Các loại tảo ở nước mặn: tảo sừng hươu…(Hình 37.4 SGK Sinh học lớp 6 trang 124)

Câu 4. Trong các loại tảo dưới đây, loại tảo nào có kích thước lớn nhất?

A. Rau diếp biển

B. Tảo tiểu cầu

C. Rau câu

D. Tảo lá dẹp

Đáp án cần chọn là: D vì là vài loại tảo lá dẹt sống ở biển ôn đới có kích thước khổng lồ, cơ thể có thể dài tới hàng trăm mét (Em có biết? SGK Sinh học lớp 6 trang 125)

Câu 5. Khi nói về tảo, nhận định nào dưới đây là không chính xác?

A. Sống chủ yếu nhờ việc hấp thụ chất hữu cơ từ môi trường ngoài

B. Luôn chứa diệp lục

C. Hầu hết sống trong nước

D. Có cơ thể đơn bào hoặc đa bào

Đáp án cần chọn là: A vì tảo có cấu tạo đơn bào hoặc đa bào, sống chủ yếu trong nước, luôn có chất diệp lục, dinh dưỡng bằng quang hợp (SGK Sinh học lớp 6 trang 125)

Câu 6. Vì sao nói “Tảo là thực vật bậc thấp”?

A. Vì cơ thể chúng có cấu tạo đơn bào

B. Vì chúng không có khả năng quang hợp

C. Vì cơ thể chúng chưa có rễ, thân, lá thật sự.

D. Vì chúng sống trong môi trường nước.

Đáp án cần chọn là: C vì tảo là thực vật bậc thấp vì cơ thể chưa có thân, rễ, lá thật sự mặc dù hình thái có thể có dạng giống (SGK Sinh học lớp 6 trang 124)

Câu 7. Tảo có vai trò gì đối với đời sống con người và các sinh vật khác?

A. Cung cấp ôxi cho hoạt động hô hấp của con người và hầu hết các sinh vật khác.

B. Cung cấp nguồn nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất giấy, hồ dán, thuốc nhuộm… ngoài ra còn được sử dụng làm phân bón, làm thuốc.

C. Cung cấp nguồn thức ăn cho con người và nhiều loài động vật.

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Đáp án cần chọn là: D vì tảo có vai trò cung cấp nguồn nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất giấy, hồ dán, thuốc nhuộm… ngoài ra còn được sử dụng làm phân bón, làm thuốc. Tảo có thể dùng làm nguồn thức ăn cho con người và nhiều loài động vật. Cung cấp ôxi cho hoạt động hô hấp của con người và hầu hết các sinh vật khác (SGK Sinh học lớp 6 trang 124)

Câu 8. Loại tảo nào dưới đây có màu nâu?

A. Rau diếp biển     

B. Rong mơ

C. Tảo vòng

D. Tảo xoắn     

Đáp án cần chọn là: B vì rong mơ có mầu nâu vì trong tế bào ngoài chất diệp lục còn có chất màu phụ màu nâu (SGK Sinh học lớp 6 trang 124)

Câu 9. Loại tảo nào dưới đây có hình dạng tương tự như một cây xanh thật sự?

A. Tảo silic

B. Tảo vòng

C. Tảo tiểu cầu

D. Tất cả các phương án đưa ra

Đáp án cần chọn là: B vì là tảo đa bào, phân hóa thành “thân” “cành”, với các mấu, gióng, có các “lá”, mọc quanh mấu. Gốc tảo có rể giả bám vào đất. ở đỉnh thân hoặc ở đỉnh nhánh bên có một nhóm tế bào có khả năng phân chia (SGK Sinh học lớp 6 trang 124)

Câu 10. Tế bào tảo xoắn có hình gì?

A. Hình cầu     

B. Hình chữ nhật

C. Hình lá

D. Hình vuông     

Đáp án cần chọn là: B vì tế bào tảo xoắn có hình chữ nhật, trong có thể màu và nhân tế bào (Hình 37.1 SGK Sinh học lớp 6 trang 123)

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 38 có đáp án: Rêu - cây rêu

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác