Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 9 có đáp án: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào (phần 2)

5/13/2022 4:24:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 9 có đáp án: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 9 có đáp án: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào (phần 2)

Câu 1. Ý nào không phản ánh đúng vai trò của sông Mê Công đối với nước Lào

A. Là nguồn thủy văn dồi dào

B. Là yếu tố của sự thống nhất nước Lào về địa lý

C. Là trục giao thông của đất nước

D. Là biên giới tự nhiên giữa Lào và Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12. Chủ nhân đầu tiên của Lào là

A. Người Lào Lùm

B. Người Khơme

C. Người Lào Thơng

D. Người Môn cổ

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13. Hiện vật tiêu biểu còn tồn tại đến ngày nay của tộc người này là

A. Các đền, tháp

B. Những chiếc khum đá khổng lồ

C. Các công cụ bằng đồng

D. Các công cụ bằng đá

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14. Thế kỉ XIII, một bộ phận cư dân di cư đến Lào là

A. Người Khơme

B. Người Thái

C. Người Mường

D. Người Việt

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15. Địa bàn sinh sống của người Lào Lùm có điểm gì khác so với người Lào Thơng?

A. Sống ở vùng đồi núi

B. Sống ở những vùng thấp

C. Du canh du cư

D. Sống trên sông nước

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16. Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước Lan Xang là?

A. Khún Bolom

B. Pha Ngừm

C. Chậu A Nụ

D. Xulinha Vôngxa

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17. Ý nào không phản ánh đúng tình hình vương quốc Lan Xang giai đoạn phát triển thịnh đạt (từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII)

A. Là quốc gia cường thịnh nhất trong khu vực Đông Nam Á

B. Nhân dân có cuộc sống thanh bình, đất nước có nhiều sản vật, có quan hệ buôn bán với nhiều nước, kể cả người Châu Âu

C. Luôn giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng, nhưng cũng cương quyết trong việc chống xâm lược

D. Tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện và củng cố vững chắc, có quân đội hùng mạnh

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến vương quốc Lan Xang suy yếu là

A. Mâu thuẫn trong hoành tộc, đất nước phân liệt thành ba tiểu quốc đối địch

B. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào

C. Xiêm xâm lược và cai trị Lào

D. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19. Chậu A Nụ là lãnh tụ của phong trào nào ở Lào?

A. Khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến

B. Khởi nghĩa chống ách thống trị của Xiêm

C. Cải cách – duy tân phát triển đất nước

D. Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Đáp án cần chọn là: B

Câu 20. Đến nửa cuối thế kỉ XIX, nét tương đồng của lịch sử Lào và lịch sử các nước trên bán đảo Đông Dương thể hiện ở điểm nào?

A. Đều bị thực dân phương Tây nhòm ngó, xâm lược

B. Đều trở thành đối tượng nhòm ngó, xâm lược của nước ngoài

C. Bị thực dân Pháp xâm lược và áp đặt ách cai trị

D. Là quốc gia phong kiến phát triển trong khu vực

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21. Văn hóa Lào chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hóa nào?

A. Văn hóa Trung Quốc

B. Văn hóa Thái

C. Văn hóa Khơme

D. Văn hóa Ấn Độ

Đáp án cần chọn là:  D

Câu 22. Thạt Luổng, công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào thuộc tôn giáo nào?

A Hinđu giáo

B. Phật giáo

C. Hồi giáo

D. Bà Là Môn giáo

Đáp án cần chọn là: B

Câu 23. Nét đặc sắc của văn hóa lào và văn hóa Campuchia thể hiện như thế nào?

A. Đều có hệ thống chữ viết riêng

B. Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ

C. Tiếp thu có chọn lọc những thành tựu văn hóa từ bên ngoài, kết hợp văn hóa bản địa để xây dựng nền văn hóa riêng đặc sắc

D. Có nhiều công trình kiến trúc đền, tháp rất nổi tiếng

Đáp án cần chọn là: C

suckhoecuocsong.vn

 

Các tin liên quan

Các tin khác