Câu trắc nghiệm lịch sử lớp 10 bài 8 có đáp án: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở đông nam (phần 2)

5/13/2022 5:56:00 PM
Câu trắc nghiệm lịch sử lớp 10 bài 8 có đáp án: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở đông nam (phần 2)

Câu trắc nghiệm lịch sử lớp 10 bài 8 có đáp án: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (phần 2)

Câu 1. Thế kỉ XIII, khu vực Đông Nam Á bị xáo trộn bởi

A. Làn sóng xâm lăng của quân Mông – Nguyên

B. Sự thành lập một loạt vương quốc mới trên cơ sở sáp nhập của các quốc gia cổ

C. Làn sóng di cư của một bộ phận người Thái từ phương Bắc xuống

D. ảnh hưởng của các thương nhân và văn hóa Hồi giáo từ Ấn Độ

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10. Thời kì phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là

A. Thế kỉ X – thế kỉ XIII

B. Thế kỉ X – thế kỉ XVIII

C. Thế kỉ XIII – thế kỉ XVIII

D. Thế kỉ XV – thế kỉ XVIII

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11. Những sản vật của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được các thương nhân trên thế giới rất ưa chuộng là

A. Lúa gạo, cá

B. Sản phẩm thủ công như vải, hàng sơn, đồ sứ, thuốc nhuộm, chế phẩm kim khí…

C. Cá, các loại hoa quả

D. Những sản vật thiên nhiên như các loại gỗ quý, hương liệu, gia vị, cánh kiến…

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12. Nét nổi bật của nền văn hóa các dân tộc Đông Nam Á là

A. Nền văn hóa mang tính bản địa sâu sắc

B. Chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc

C. Chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ

D. Tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng văn hóa bên ngoài, kết hợp với nền văn hóa bản địa, xây dựng một nền văn hóa riêng và độc đáo

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự suy thoái của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á chính là

A. Vẫn duy trì phương thức sản xuất phong kiến lạc hậu, lỗi thời

B. Sự xâm lược của thực dân phương Tây

C. Sự bùng phát của các cuộc khởi nghĩa nông dân

D. Sự chia rẽ về sắc tộc và tôn giáo của các quốc gia trong khu vực

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14. Cuối thế kỉ XIX, tình hình nổi bật ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á là

A. Chế độ phong kiến khủng hoảng suy vong và bị biến thành thuộc địa của tư bản phương Tây

B. Sự bùng phát của các cuộc khởi nghĩa nông dân

C. Chế độ phong kiến khủng hoảng sâu sắc

D. Sự chia rẽ về sắc tộc và tôn giáo của các quốc gia trong khu vực

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15. Kết nối dữ liệu ở cột bên trái với tên quốc gia ở cột bên phải cho phù hợp

1. Thời kì các quốc gia cổ

2. Thời kì các quốc gia phong kiến

3. Hiện nay

a) Đại Việt, Champa, Ăngco, Lan Xang, Sukhôthay, Aútư tưởnghaya, Môgiôpaít,…

b) Âu Lạc, Champa, Phù Nam, Chân Lạp,…

c) Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma, Malaixia, Xingapo, Inđônêxia,…

A. 1 – b, 2 – a, 3 – c.

B. 1 – c, 2 – b, 3 – a

C. 1 – a, 2 – b, 3 – c

D. 1 – c, 2 – a, 3 – b

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16. Kết nối tên quốc gia hiện nay ở cột bên trái với tên quốc gia phong kiến ở cột bên phải cho phù hợp về các nước Đông Nam Á

1. Việt Nam

2. Lào

3. Campuchia

4. Thái Lan

5. Inđônêxia…

a) Môgiôpahít, Srivigiaya

b) Đại Việt, Champa

c) Ăngco

d) Lan Xang

e) Sukhôthay, Aútư tưởnghaya

A. 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – e, 5 – a

B. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d, 5 – e

C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d, 5 – e

D. 1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – d, 5 – e

Đáp án cần chọn là: A

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác