Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 8 có đáp án: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (phần 1)

5/10/2022 12:03:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 8 có đáp án: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (phần 1)

 

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 8 có đáp án: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (phần 1)

Câu 1. Đặc điểm tự nhiên tạo nên nét tương đồng giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là

A. Địa hình bị chia cắt bởi những dãy núi và rừng nhiệt đới

B. Có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa khô và mùa mưa rõ rệt trong năm

C. Tất cả các quốc gia trong khu vực đều tiếp giáp với biển

D. Có những đồng bằng rộng lớn để trồng lúa, có những thảo nguyên mênh mông để chăn nuôi gia súc lớn

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2. Tại khu vực Đông Nam Á, người ta đã tìm thấy dấu vết của con người từ

A. Thời kì vượn cổ

B. Thời kì Người tinh khôn

C. Những năm đầu Công nguyên

D. Thời kì Người tối cổ

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3. Ngành sản xuất chính của cư dân các nước Đông Nam Á là

A. Thủ công nghiệp

B. Buôn bán đường biển

C. Nông nghiệp

D. Chăn nuôi gia súc lớn

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4. Loại cây lương thực được trông chủ yếu ở Đông Nam Á là

A. Lúa nước

B. Ngô

C. Ngô, kê

D. Lúa mì, lúa mạch

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng cơ sở sự ra đời của các quốc gia cổ ở Đông Nam Á?

A. Địa hình bị chia cắt, lại tiếp giáp biển đã tạo điều kiện cho sự ra đời của các thị quốc chuyên làm nghề buôn bán đường biển

B. Sự phát triển của nền kinh tế bản địa

C. Công cụ bằng kim loại xuất hiện

D. Sự tác động về mặt kinh tế của các thương nhân Ấn và sự ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6. Ý nào không phải là đặc điểm nổi bật của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

A. Sống riêng rẽ, nhiều khi xảy ra tranh chấp với nhau

B. Các quốc gia nhỏ, phân tán trên địa bàn hẹp

C. Hình thành tương đối sớm

D. Sớm phải đương đầu với làn sóng thiên di từ phương Bắc xuống

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7. Quốc gia cổ góp phần hình thành nên đất nước Việt Nam ngày nay là

A. Âu Lạc, Champa, Phù Nam

B. Âu Lạc, Champa, Chân Lạp

C. Âu Lạc, Phù Nam

D. Champa, Phù Nam

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được hình thành trong khoảng thời gian nào?

A. 10 thế kỉ đầu Công nguyên

B. Thế kỉ VII – thế kỉ X

C. Thế kỉ XIII

D. Thế kỉ X – thế kỉ XIII

Đáp án cần chọn là: B

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác