Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 10 có đáp án: Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV phần 1)

5/13/2022 7:17:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 10 có đáp án: Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (phần 1)

 

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 10 có đáp án: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (phần 1)

Câu 1. Ý phản ánh đúng nguyên nhân khiến đế quốc Rôma sụp đổ cuối thế kỉ V là

A. Mâu thuẫn dân tộc, giai cấp gay gắt

B. Cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nô lệ chống chủ nô

C. Đế quốc Rôma rộng lớn, khủng hoảng trầm trọng không thể đương đầu với cuộc tấn công của người Giécman từ phương Bắc

D. Các thị quốc nổi dậy và tách khỏi đế quốc Rôma

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2. Đế quốc Rôma sụp đổ gắn liền với sự kết thúc của

A. Chế độ chiếm nô

B. Chế độ nô lệ

C. Thời kì phát triển của đế quốc Rôma

D. Cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3. Vương quốc nào không phải do người Giecma thành lập

A. Vương quốc Ba Tư

B. Vương quốc Phơrăng

C. Vương quốc Tây Gốt

D. Vương quốc của người Ăngglô Xắcxông

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4. Khi tràn vào lãnh thổ rima người Giécman đã củng cố thế lực của mình bằng nhiều biện pháp, ngoại trừ

A. Thủ lĩnh tự xưng là vua và phong các tước vị

B. Chiếm ruộng đất của chủ nô Rôma để chia cho nhau

C. Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, lập nhiều vương quốc mới của họ

D. Duy trì các tôn giáo nguyên thủy của người Giécman

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5. Đẳng cấp quý tộc vũ sĩ ở phương Tây thời phong kiến có nguồn gốc là

A. Quý tộc thị tộc

B. Quý tộc thị tộc người Giécman

C. Thân binh

D. Tăng lữ

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6. Được phong các tước vị khác nhau và đất đai theo tước vị, đó là

A. Quý tộc thị tộc

B. Quý tộc vũ sĩ

C. Quý tộc tăng lữ

D. Tăng lữ

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7. Đẳng cấp gắn liền với tôn giáo và nhà thờ, được phong cấp đất đai, rất giàu có là

A. Tăng lữ

B. Quý tộc thị tộc

C. Quý tộc vũ sĩ

D. Quý tộc tăng lữ

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8. Các đẳng cấp phong kiến ở Tây Âu thời trung đại là

A. Lãnh chúa, Kị sĩ, Nông nô

B. Lãnh chúa, Công tước, nông nô

C. Công tước, hầu tước, bá tước, kị sĩ

D. Lãnh chúa, công tước, hầu tước, bá tước, kị sĩ

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9. Lãnh chúa phong kiến ở Tây Âu có nguồn gốc là

A. Những người giàu có

B. Những chủ nô Rôma

C. Tăng lữ

D. Quan lại, quý tộc thị tộc, quý tộc tăng lữ

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10. Nguồn gốc hình thành giai cấp nông nô là

A. Nô lệ và nông dân

B. Người dân Rôma

C. Người dân nghèo Giécman

D. Từ binh chiến tranh

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11. Quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Tây Âu là quá trình

A. Chia tách đế quốc Rôma cổ đại thành nhiều vương quốc nhỏ

B. Tập trung ruộng đất thành những lãnh địa lớn

C. Xác lập quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô

D. Hình thành các vương quốc phong kiến

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12. Lãnh chúa bóc lột nông nô thông qua

A. Tô thuế

B. Tô hiện vật

C. Tô lao dịch

D. Sản phẩm cống nạp

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13. Đơn vị chính trị, kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu là

A. Trang trại

B. Lãnh địa

C. Thành thị

D. Xưởng thủ công

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14. Quá trình xác lập quan hệ sản xuất phong kiến diễn ra mạnh nhất ở vương quốc Tây Âu nào?

A. Vương quốc Phơrăng

B. Vương quốc Văngđan

C. Vương quốc Tây Gốt

D. Vương quốc của người Ăngglô Xắcxông

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15. Hãy tìm hiểu và cho biết vương quốc Phơrăng chính là tiền nhân của các quốc gia nào hiện nay?

A. Anh, Pháp, Đức

B. Pháp, Đức, Italia

C. Pháp, Đức, Balan

D. Pháp, Hi Lạp, Italia

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của lãnh địa phong kiến?

A. Mỗi lãnh địa là một vương quốc nhỏ

B. Đât lãnh chúa có lâu đài, dinh thự, nhà thờ, có hào sâu, tường cao bao quanh

C. Đất khẩu phần được giao cho nông nô cày cấy để thu tô thuế

D. Là một khu đất rộng lớn, gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17. Lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa nói riêng và xã hội phong kiến Tây Âu nói chung là

A. Nông dân

B. Nông nô

C. Nô lê

D. Thợ thủ công

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18. Ý nào không phản ánh đúng thân phận của nông nô trong xã hội?

A. Được coi như những công cụ biết nói

B. Bị gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa

C. Phải nộp tô, thuế rất nặng cho lãnh chúa

D. Không có ruộng đất và phải nhận ruộng của lãnh chúa

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19. Hãy so sánh thân phận của nông nô với thân phận nô lệ

A. Bị gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào chủ

B. Không có gì khác nhau, bị bóc lột cùng cực, bị đối xử tàn nhẫn

C. Tự do hơn trong sản xuất, có nông cụ, gia súc, gia đình và túp lều để ở

D. Đều được coi như những công cụ biết nói

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20. Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến là gì?

A. Nông dân sản xuất ra được mọi thứ cân dùng trong lãnh địa

B. Sản xuất có những tiến bộ đáng kể: dùng phân bón, gieo trồng theo thời vụ

C. Lãnh địa là một cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc

D. Chỉ mua sắt, muối và sa xỉ phẩm từ bên ngoài lãnh địa

Đáp án cần chọn là: C

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác