Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 10 có đáp án: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỷ V – XIV phần 2)

5/13/2022 7:55:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 10 có đáp án: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỷ V – XIV phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 10 có đáp án: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỷ V – XIV phần 2)

Câu 1. Ý không phản ánh đúng biểu hiện của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu thời trung đại là

A. Thực chất vua chỉ là một lãnh chúa lớn

B. Mỗi lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập

C. Vua không có quyền can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa lớn

D. Vua chỉ là tổng tư lệnh tối cao về quân sự

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2. Quyền “miễn trừ” mà nhà vua trao cho lãnh chúa là

A. Nhà vua không can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa lớn

B. Quyền không phải quỳ lạy mỗi khi yết kiến nhà vua của một số lãnh chúa lớn

C. Quyền miễn đóng góp về mặt quân sự mỗi khi có chiến tranh của một số lãnh chúa

D. Quyền không phải đóng thuế của một số lãnh chúa lớn

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3. Chế độ phong kiến châu Âu thời sơ kì trung đại được gọi là chế độ phong kiến phân quyền vì

A. Chính quyền được phân thành nhiều bộ với những chức năng, nhiệm vụ độc lập.

B. Mỗi lãnh địa như một nước nhỏ, một pháo đài kiên cố, bất khả xâm phạm

C. Có sự phân biệt rõ giữa quyền lập pháp của nhà vua và quyền hành pháp của lãnh chúa

D. Nhà vua có quyền lực tối cao nhưng quyền hành của bộ máy giúp việc, đứng đầu là Tể tướng, cũng không nhỏ

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4. Người ta nói: ”Các lãnh chúa phong kiến mặc dù rất giàu có, song số đông rất thô lỗ, dốt nát, thậm chí không biết chữ”. Sở dĩ như vậy là vì?

A. Công việc của họ là chiến đấu nên việc huấn luyện quân sự là chủ yếu, họ không quan tâm đến học văn hóa để mở mang trí tuệ

B. Nền sản xuất nông nghiệp trong các lãnh địa không đòi hỏi nhiều về tri thức khoa học

C. Nhà nước phong kiến Tây Âu không khuyến khích việc học hành thi cử

D. Xuất thân của họ là các quý tộc thị tộc, trình độ mọi mặt thua kém hơn hẳn so với các quý tộc, chủ nô Rôma trước đây

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5. Từ thế kỉ XI, ở Tây âu đã xuất hiện

A. Những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa

B. Những đô thị luôn làm nghề buôn bán

C. Những lãnh địa lớn trên cơ sở hợp nhất nhiều lãnh thổ nhỏ

D. Những công trường thủ công

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6 Nét nổi bật của nên sản xuất ở Tây Âu thế kỉ XI là

A. Máy móc bắt đầu được sử dụng trong các công xưởng

B. Thủ công nghiệp rất phát triển các công trường thủ công ra đời

C. Sản phẩm không bị đóng kín trong lãnh địa mà đem bán ra thì trường

D. Trong sản xuất đã hình thành quan hệ chủ - nợ

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7. Quá trình chuyên môn hóa diễn ra khá mạnh mẽ trong

A. Nông nghiệp

B. Thủ công nghiệp

C. Thương nghiệp

D. Lãnh địa

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8. Để thoát khỏi lãnh địa, một số thợ thủ công đi

A. Nông nghiệp

B. Lãnh địa

C. Thương nghiệp

D. Thủ công nghiệp

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9. Thành thị Tây Âu chủ yếu được hình thành tại

A. Những nơi đông dân cư

B. Những nơi có đông người qua lại

C. Thành thị cổ đại

D. Những lãnh địa của lãnh chúa có tư tưởng tiến bộ

Đáp án cần chọn là:  B

Câu 10. Loại hình nào không phải là thành thị ở Tây Âu thời trung đại?

A. Thành thị do thợ thủ công và thương nhân lập nên

B. Thành thị được phục hồi từ những thành thị cổ đại

C. Thành thị do lãnh chúa lập ra

D. Thành thị gắn liền với các trung tâm công thương nghiệp

Đáp án cần chọn là:  D

Câu 11. Cư dân chủ yếu của thành thị là

A. Thợ thủ công, thương nhân

B. Lãnh chúa, quý tộc

C. Lãnh chúa, thợ thủ công

D. Thợ thủ công, nông dân

Đáp án cần chọn là:  A

Câu 12. Phường hội là tổ chức của

A. Thợ thủ công

B. Nông dân tự do

C. Các chủ xưởng

D. Thương nhân

Đáp án cần chọn là:  A

Câu 13. Các phường hội đặt ra phường quy nhằm nhiều mục đích, ngoại trừ việc

A. Đấu tranh chống sự áp đặt, sách nhiễu của các lãnh chúa

B. Giữ độc quyền trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

C. Bảo vệ quyền lợi co những người cùng ngành nghề

D. Đấu tranh vì quyền lợi kinh tế, chính trị của các thành viên

Đáp án cần chọn là:  D

Câu 14. Sản xuất ở thành thị phát triển dẫn đến

A. Trong các xưởng thủ công hình thành bộ phận chuyên lo bán hàng

B. Hình thành tầng lớp thương nhân làm trung gian giữa người sản xuất và người tiêu thụ sản phẩm

C. Hình thành các chợ để buôn bán hàng hóa

D. Tình trạng hàng hóa ế thừa không có người mua

Đáp án cần chọn là:  B

Câu 15. Để bảo vệ lợi ích của mình, thương nhân đã lập ra

A. Các hội chợ

B. Các hội buôn

C. Các thương hội

D. Tổ chức tín dụng – tiền thân của các ngân hàng

Đáp án cần chọn là:  C

Câu 16. Vai trò quan trọng nhất của thành thị đối với sự phát triển của các nước Tây Âu thời trung đại là

A. Mang không khí tự do, dân chủ, mở mang tri thức cho mọi người

B. Góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa

C. Thúc đẩy nền kinh tế công thương nghiệp phát triển

D. Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia dân tộc

Đáp án cần chọn là:  D

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác