Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 8 có đáp án: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

12/20/2021 11:10:00 AM
Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 8 có đáp án chính xác: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 8 có đáp án: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Câu 1: Ở Việt Nam, việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác được thể hiện trong các lĩnh vực nào?

A. Kinh tế.

B. Văn hóa.

C. Giáo dục.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 2: Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là ?

A. Tôn trọng các dân tộc khác.

B. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

C. Giúp đỡ các dân tộc khác.

D. Học hỏi các dân tộc khác.

Đáp án: B

Câu 3: Các hoạt động việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là?

A. Học cả tiếng Việt và tiếng Anh.

B. Học hỏi công nghệ hiện đại của Nhật Bản trong chế tạo đồ điện lạnh để ứng dụng ở Việt Nam.

C. Tìm hiểu các phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 4: Các hoạt động không tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

A. Chỉ dùng hàng nước ngoài không dùng hàng Việt Nam.

B. Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài.

C. Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 5: Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến việc học hỏi trong lĩnh vực nào?

A. Giáo dục và đào tạo.

B. Quốc phòng - An ninh.

C. Kinh tế - xã hội.

D. Khoa học - Kĩ thuật.

Đáp án: A

Câu 6: Việt Nam ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với Liên bang Nga, Trung Quốc và Achentina. Điều đó thể hiện điều gì?

A. Việt Nam học hỏi các nước về Khoa học và công nghệ.

B. Việt Nam học hỏi các nước về khoa học.

C. Việt Nam học hỏi các nước về khoa học và kĩ thuật.

D. Việt Nam học hỏi các nước vè Kĩ thuật.

Đáp án: A

Câu 7: Ở các nước phương Tây, lứa tuổi thanh thiếu niên quan hệ tình dục trước hôn nhân khá cao. Ở nước ta hiện nay tình trạng phá thai và kết hôn ở độ tuổi ngày càng tăng nhanh. Thông tin đó nói lên điều gì?

A. Một số thanh thiếu niên ở Việt Nam học hỏi các yếu tố không tích cực từ các nước phương Tây.

B. Một số thanh thiếu niên ở Việt Nam học hỏi các yếu tố tích cực từ các nước phương Tây.

C. Một số thanh niên ở Việt Nam sống không có trách nhiệm.

D. Một số thanh niên ở Việt Nam sống vô cảm.

Đáp án: A

Câu 8: Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: Nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc Trung…và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát quan họ. Việc làm đó nói lên điều gì?

A. Các bạn trẻ không tôn trọng dân tộc mình.

B. Các bạn trẻ sống vô tâm.

C. Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm.

D. Các bạn trẻ tôn trọng dân tộc mình.

Đáp án: A

Câu 9: Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì?

A. Học hỏi các mặt tích cực phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân tộc mình.

B. Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế.

C. Chỉ học hỏi mặt tích cực và không cần chọn lọc.

D. Chỉ học hỏi mặt tiêu cực.

Đáp án: A

Câu 10: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc có vai trò như thế nào đối với nước ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc?

A. Điều kiện.

B. Tiền đề.

C. Động lực.

D. Đòn bẩy.

Đáp án: A

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 9 có đáp án: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác