Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 18 có đáp án: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

1/21/2022 9:24:00 AM
Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 18 có đáp án chính xác: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 18 có đáp án: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Câu 1: Điểm chung giữa chủ thể khiếu nại và tố cáo là?

A. Tổ chức.

B. Doanh nghiệp.

C. Công ty.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 2: Điểm khác biệt trong chủ thể về khiếu nại với tố cáo là

A. Cá nhân.

B. Doanh nghiệp.

C. Tập thể.

D. Công ty.

Đáp án: A

Câu 3: Quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ được là?

A. Khiếu nại.

B. Kỉ luật.

C. Thanh tra.

D. Tố cáo.

Đáp án: A

Câu 4: Quyền của công dân báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về một việc vi phạm pháp luật được gọi là ?

A. Khiếu nại.

B. Tố cáo.

C. Thanh tra.

D. Kỉ luật.

Đáp án: B

Câu 5: Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là?

A. Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp

B. Là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

C. Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 6: Hình thức của khiếu nại và tố cáo là?

B. Đơn, thư.

A. Trực tiếp.

C. Báo, đài.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 7: Công dân có thể tố giác tội phạm với cơ quan nào ?

A. Cơ quan điều tra.

B. Viện Kiểm sát.

C. Tòa án nhân dân.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 8: Chị A được nghỉ chế độ thai sản 6 tháng, sau khi thời gian nghỉ thai sản kết thúc chị tiếp tục đi làm nhưng giám đốc không đồng ý cho chị đi làm vì chị vướng bận con cái nên không có thời gian tập trung vào công việc. Trong trường hợp này chị A cần làm gì để bảo vệ lợi ích của mình?

A. Làm đơn khiếu nại.

B. Chấp nhận nghỉ việc.

C. Làm đơn tố cáo.

D. Đe dọa Giám đốc.

Đáp án: A

Câu 9: Phát hiện công ty X nhiều lần xả nước thải và khí độc ra môi trường gần khu dân cư chúng ta cần làm gì ?

A. Làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng.

B. Làm đơn khiếu nại với cơ quan chức năng.

C. Nhắc nhở công ty X.

D. Mặc kệ coi như không biết.

Đáp án: A

Câu 10: Khi thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo công dân cần lưu ý điều gì?

A. Trung thực.

B. Khách quan.

C. Thận trọng.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 19 có đáp án: Quyền tự do ngôn luận

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác