Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 15 có đáp án: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

11/21/2021 9:01:00 AM
Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 15 có đáp án chính xác: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

 

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 15 có đáp án: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Câu 1: Chất và loại có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người là?

A. Súng tự chế.

B. Chất độc màu da cam.

C. Các chất phóng xạ.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 2: Thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất được gọi là?

A. Vũ khí.

B. Chất độc hại.

C. Chất gây nghiện.

D. Tang vật.

Đáp án: A

Câu 3: Cơ quan, tổ chức nào được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí.?

A. Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an.

B. Cá nhân.

C. Tổ chức phản động.

D. Công ty tư nhân.

Đáp án: A

Câu 4: Các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự là ?

A. Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực hoặc công cụ, phương tiện khác gây rối trật tự công cộng đe dọa tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác.

B. Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực hoặc công cụ, phương tiện khác tấn công hoặc chống trả đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác.

C. Khi biết rõ đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng, phạm tội rất nghiêm trọng, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 5: Đối tượng được trang bị vũ khí thô sơ là?

A. Dân quân tự vệ.

B. Quân đội nhân dân.

C. Kiểm lâm.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 6: Số lượng buôn pháo nổ từ 10 kg đến dưới 50 kg bị phạt bao nhiêu tiền?

A. 10 triệu đến 100 triệu đồng.

B. 10 triệu đến 150 triệu đồng.

C. 10 triệu đến 50 triệu đồng.

D. 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Đáp án: A

Câu 7: Hành vi sử dụng trái phép pháo nổ (đốt pháo) bị phạt tù mức cao nhất là bao lâu

A. 4 năm.

B. 6 năm.

C. 5 năm.

D. 7 năm.

Đáp án: D

Câu 8: Khi phát hiện một nhóm thanh niên bán pháo nổ trong trường học của mình em sẽ làm gì?

A. Báo với cô giáo chủ nhiệm để cô tìm cách xử lí.

B. Mời bạn bè mua pháo.

C. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.

D. Đi theo nhóm thanh niên đó để buôn pháo.

Đáp án: A

Câu 9: Hành động nào sau đây thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?

A. Sử dụng súng AK để tập huấn quân sự.

B. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm.

C. Nhà máy do Bộ Công an quản lý sản xuất pháo hoa để bắn chào mừng dịp tết nguyên đán.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 10: Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?

A. Sử dụng súng tự chế.

B. Cưa mìn để lấy thuốc nổ.

C. Dùng dao để đánh nhau.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu trắc nghiệm GDCD 8 Bài 16 có đáp án: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác