Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 27 có đáp án: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

12/25/2021 3:38:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 27 có đáp án chính xác nhất: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 27 có đáp án: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

Câu 1. Ở châu Phi, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

A. Đông Phi.

B. Tây Phi.

C. Nam Phi.

D. Bắc Phi.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 181

Câu 2. Ở châu Á, dân cư tập trung đông ở khu vực nào?

A. Bắc Á.

B. Tây Á.

C. Trung Á.

D. Đông Á.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 181

Câu 3. Siêu đô thị Bắc Kinh thuộc quốc gia nào dưới đây?

A. Nhật Bản.

B. Trung Quốc.

C. Triều Tiên.

D. Hàn Quốc.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 183

Câu 4. Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?

A. Tây Âu.

B. Nam Á.

C. Bắc Á.

D. Bra-xin.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 181

Câu 5. Hai khu vực nào sau đây ở châu Á có mật độ dân số cao nhất?

A. Đông Nam Á, Tây Á.

B. Bắc Á, Nam Á.

C. Nam Á, Đông Á.

D. Đông Á, Tây Nam Á.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 180

Câu 6. Năm 2018 dân số thế giới khoảng

A. 7,2 tỉ người.

B. 6,7 tỉ người.

C. 7,6 tỉ người.

D. 6,9 tỉ người.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 180

Câu 7. Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới?

A. Châu Á.

B. Châu Âu.

C. Châu Phi.

D. Châu Mĩ.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 181

Câu 8. Siêu đô thị nào sau đây không thuộc châu Á?

A. Cai-rô.

B. Tô-ky-ô.

C. Mum-bai.

D. Niu Đê-li.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 183

Câu 9. Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

A. Miền núi, mỏ khoáng sản.

B. Vùng đồng bằng, ven biển.

C. Các ốc đảo và cao nguyên.

D. Các thung lũng, hẻm vực.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 181

Câu 10. Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?

A. Ven biển, ven sông.

B. Các trục giao thông.

C. Đồng bằng, trung du.

D. Hoang mạc, hải đảo.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 183: Những nơi có điều kiện sống thuận lợi như gần các trục giao thông lớn, ven biển, các con sông lớn, vùng đồng bằng… dân cư tập trung đông. Những khu vực vùng núi, vùng sâu vùng xa, hải đảo đi lại khó khăn hoặc vùng cực, vùng hoang mạc… khí hậu khắc nghiệt thường có mật độ dân số thấp.

Câu 11. Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

A. Châu Âu.

B. Châu Á.

C. Châu Phi.

D. Châu Mĩ.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 183

Câu 12. Chức năng hoạt động kinh tế ở đô thị chủ yếu là:

A. Dịch vụ, xây dựng, thủ công nghiệp.

B. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

C. Dịch vụ, công nghiệp và xây dựng.

D. Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Đáp án cần chọn là C: Chức năng hoạt động kinh tế chủ yếu ở các đô thị là dịch vụ, công nghiệp và xây dựng.

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác