Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 8 có đáp án: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

12/10/2021 5:11:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 8 có đáp án chính xác: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 8 có đáp án: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Câu 1: Trong các bản vẽ sau, đâu là bản vẽ kĩ thuật?

A. Bản vẽ xây dựng

B. Bản vẽ cơ khí

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 2: Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật?

A. 3

B. 2

C. Có nhiều loại

D. Đáp án khác

Vì mỗi lĩnh vực kĩ thuật đều có bản vẽ của ngành mình, bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng chỉ là 2 loại bản vẽ kĩ thuật thuộc hai lĩnh vực quan trọng.

Câu 3: Bản vẽ kĩ thuật được vẽ bằng:

A. Tay

B. Dụng cụ vẽ

C. Sự trợ giúp của máy tính điện tử

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4: Bản vẽ cơ khí gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng:

A. Các máy móc

B. Các thiết bị

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5: Bản vẽ xây dựng gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng:

A. Các công trình kiến trúc

B. Các công trình xây dựng

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bản vẽ kĩ thuật?

A. Là các thông tin kĩ thuật trình bày dưới dạng các kĩ hiệu theo quy tắc thống nhất

B. Là các thông tin kĩ thuật trình bày dưới dạng hình vẽ theo quy tắc thống nhất

C. Thường vẽ theo tỉ lệ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong quá trình nào?

A. Chế tạo

B. Lắp ráp

C. Vận hành và sửa chữa

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Bản vẽ kĩ thuật được xây dựng trên cơ sở:

A. Hình chiếu vuông góc

B. Phép chiếu vuông góc

C. Hình biểu diễn ba chiều vật thể

D. Đáp án khác

Câu 9: Để biểu diễn rõ ràng bộ phận bên trong bị che khuất của vật thể, người ta dùng:

A. Hình chiếu vuông góc

B. Hình cắt

C. Hình biểu diễn ba chiều vật thể

D. Đáp án khác

Câu 10: Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở:

A. Trước mặt phẳng cắt

B. Sau mặt phẳng cắt

C. Dưới mặt phẳng cắt

D. Trên mặt phẳng cắt

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác