Câu trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 1 có đáp án: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

12/10/2021 4:51:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 1 có đáp án chính xác: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

Câu trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 1 có đáp án: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

Câu 1: Trong giao tiếp, con người diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền thông tin cho nhau bằng:

A. Hai phương tiện thông tin

B. Một phương tiện thông tin

C. Nhiều phương tiện thông tin

D. Không sử dụng phương tiện thông tin nào.

Vì các phương tiện đó như: tiếng nói, cử chỉ, chữ viết, hình vẽ...

Câu 2: Trong bản vẽ kĩ thuật thể hiện:

A. Kích thước

B. Yêu cầu kĩ thuật

C. Vật liệu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Tìm đáp án sai: Người công nhân căn cứ theo bản vẽ để?

A. Chế tạo

B. Thiết kế

C. Thi công

D. Lắp ráp

Vì thiết kế được tiến hành trước khi người công nhân chế tạo, lắp ráp, thi công.

Câu 4: Bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin dùng trong:

A. Đời sống

B. Sản xuất

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5: Theo em, tại sao mỗi chiếc máy hoặc thiết bị, nhà sản xuất có kèm theo bản hướng dẫn sử dụng?

A. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn

B. Tăng hiệu quả sử dụng sản phẩm

C. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả

D. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn hoặc hiệu quả

Câu 6: Bản vẽ kĩ thuật được sử dụng trong lĩnh vực nào?

A. Cơ khí

B. Điện lực

C. Kiến trúc

D. Cả 3 đáp án trên

Vì lĩnh vực cơ khí có bản vẽ lắp ráp chi tiết, lĩnh vực điện lực có bản vẽ sơ đồ mạch điện, lĩnh vực kiến trúc có bản vẽ thiết kế nhà...

Câu 7: Bản vẽ kĩ thuật vẽ bằng:

A. Tay

B. Dụng cụ vẽ

C. Máy tính điện tử

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Chọn phát biểu sai:

A. Học vẽ kĩ thuật sẽ ảnh hưởng không tốt tới các môn khoa học – xã hội khác

B. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào đời sống

C. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất

D. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống

Vì học vẽ kĩ thuật tạo điều kiện giúp học tốt các môn khoa học – kĩ thuật khác

Câu 9: Tại sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật?

A. Vì dựa vào bản vẽ kĩ thuật, người công nhân trao đổi thông tin với nhau

B. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để chế tạo sản phẩm

C. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để lắp ráp sản phẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10: Chọn đáp án đúng: lĩnh vực không sử dụng bản vẽ kĩ thuật là:

A. Quân sự

B. Giao thông

C. Xây dựng

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Vì cả 3 lĩnh vực trên đều sử dụng bản vẽ kĩ thuật

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác