Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 41 có đáp án: Đồ dùng loại Điện - Nhiệt: Bàn là điện

12/14/2021 5:07:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 41 có đáp án chính xác: Đồ dùng loại Điện - Nhiệt: Bàn là điện

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 41 có đáp án: Đồ dùng loại Điện - Nhiệt: Bàn là điện

Câu 1: Đâu là đồ dùng loại điện – nhiệt?

A. Bàn là điện

B. Nồi cơm điện

C. ấm điện

D. cả 3 đáp án trên

Câu 2: Điện trở của dây đốt nóng:

A. Tỉ lệ nghịch với tiết diện dây đốt nóng

B. Phụ thuộc điện trở suất của vật liệu dẫn điện làm dây đốt nóng

C. Tỉ lệ thuận với chiều dài dây đốt nóng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Đơn vị điện trở có kí hiệu là:

A. Ω

B. V

C. A

D. Đáp án khác

Vì A là kí hiệu ampe, V là kí hiệu Vôn.

Câu 4: Đơn vị điện trở là:

A. Oát

B. Ampe

C. Ôm

D. Vôn

Vì Ampe là đơn vị đo dòng điện, Oát là đơn vị đo công suất, Vôn là đơn vị đo điện áp.

Câu 5: Có mấy yêu cầu kĩ thuật của dây đốt nóng?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Đó là yêu cầu về điện trở suất và yêu cầu về nhiệt độ.

Câu 6: Yêu cầu kĩ thuật của dây đốt nóng là:

A. Cân bằng vật liệu dẫn điện có điện trở suất lớn

B. Chịu được nhiệt độ cao

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 7: Cấu tạo bàn là có mấy bộ phận chính?

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Đó là dây đốt nóng và vỏ.

Câu 8: Cấu tạo vỏ bàn là gồm mấy phần?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Đó là đế và nắp.

Câu 9: Số liệu kĩ thuật của bàn là có:

A. Điện áp định mức

B. Công suất định mức

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 10: Khi sử dụng bàn là cần lưu ý:

A. Sử dụng đúng điện áp định mức

B. Khi đóng điện không để mặt đế bàn là trực tiếp xuống bàn hoặc để lâu trên quần áo

C. Đảm bảo an toàn về điện và nhiệt

D. Cả 3 đáp án trên

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác