Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 36 có đáp án: Vật liệu kỹ thuật điện

12/13/2021 11:48:00 AM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 36 có đáp án chính xác: Vật liệu kỹ thuật điện

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 36 có đáp án: Vật liệu kỹ thuật điện

Câu 1: Vật liệu kĩ thuật điện được phân làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Đó là vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ.

Câu 2: Vật liệu dẫn điện có:

A. Điện trở suất nhỏ

B. Điện trở suất vừa

C. Điện trở suất lớn

D. Đáp án khác

Câu 3: Vật liệu có điện trở suất càng nhỏ:

A. Dẫn điện càng tốt

B. Dẫn điện trung bình

C. Dẫn điện càng kém

D. Đáp án khác

Câu 4: Vật liệu cách điện có:

A. Điện trở suất nhỏ

B. Điện trở suất lớn

C. Điện trở suất vừa

D. Đáp án khác

Vì điện trở suất từ 108 ÷ 1013 Ωm

Câu 5: Khi đồ dùng điện làm việc, vật liệu cách điện sẽ bị già hóa do:

A. Tác dụng của nhiệt độ

B. Do chấn động

C. Tác động lí hóa khác

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6: Ở nhiệt độ làm việc cho phép, tuổi thọ của vật liệu cách điện khoảng:

A. Trên 20 năm

B. Dưới 15 năm

C. Từ 15 ÷ 20 năm

D. Đáp án khác

Câu 7: Khi nhiệt độ làm việc tăng quá nhiệt độ cho phép từ 8 ÷ 10ᵒC, tuổi thọ của vật liệu cách điện sẽ:

A. Tăng gấp đôi

B. Giảm một nửa

C. Không thay đổi

D. Đáp án khác

Câu 8: Thép kĩ thuật điện được dùng làm:

A. Lõi dẫn từ của nam châm điện

B. Lõi của máy biến áp

C. Lõi của máy phát điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Phần tử nào sau đây không dẫn điện?

A. Chốt phích cắm điện

B. Thân phích cắm điện

C. Lỗ lấy điện

D. Lõi dây điện

Câu 10: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có đặc tính dẫn điện tốt?

A. Vật liệu cách điện

B. Vật liệu dẫn từ

C. Vật liệu dẫn điện

D. Đáp án khác

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác