Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 30 có đáp án: Biến đổi chuyển động

12/13/2021 11:39:00 AM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 30 có đáp án chính xác: Biến đổi chuyển động

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 30 có đáp án: Biến đổi chuyển động

Câu 1: Các bộ phận trong máy có:

A. Có 2 dạng chuyển động

B. Duy nhất một dạng chuyển động

C. Có nhiều dạng chuyển động khác nhau

D. Đáp án khác

Câu 2: Trong máy khâu, muốn may được vải thì kim máy phải chuyển động:

A. Thẳng lên xuống

B. Thẳng từ trên xuống theo một chiều

C. Thẳng từ dưới lên theo một chiều

D. Tròn

Câu 3: Từ một dạng chuyển động ban đầu, muốn biến thành các dạng chuyển động khác cần có mấy cơ cấu biến đổi chuyển đông?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Đó là cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến hoặc ngược lại và cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động lắc hoặc ngược lại.

Câu 4: Cơ cấu tay quay – con trượt thuộc cơ cấu:

A. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến

B. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc

C. Biến chuyển dộng lắc thành chuyển động quay

D. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay

Câu 5: Cấu tạo cơ cấu tay quay – con trượt gồm mấy bộ phận?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Đó là tay quay, thanh truyền, con trượt, giá đỡ.

Câu 6: Ứng dụng cơ cấu tay quay – con trượt dùng trong:

A. Máy khâu đạp chân

B. Máy cưa gỗ

C. Ô tô

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Cơ cấu tay quay – thanh lắc thuộc cơ cấu:

A. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến

B. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc

C. Biến chuyển động lắc thành chuyển động quay

D. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay

Câu 8: Cấu tạo cơ cấu tay quay – thanh lắc gồm mấy bộ phận?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Đó là tay quay, thanh truyền, thanh lắc, giá đỡ.

Câu 9: Ứng dụng của cơ cấu tay quay – thanh lắc trong:

A. Máy dệt

B. Máy khâu đạp chân

C. Xe tự đẩy

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10: Trong cơ cấu tay quay – thanh lắc, khâu dẫn là cách gọi khác của:

A. Tay quay

B. Thanh lắc

C. Giá đỡ

D. Thanh truyền

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác