Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 21 có đáp án: Cưa và đục kim loại

12/13/2021 11:20:00 AM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 21 có đáp án chính xác: Cưa và đục kim loại

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 21 có đáp án: Cưa và đục kim loại

Câu 1: Công dụng của cưa tay là:

A. Cắt kim loại thành từng phần

B. Cắt bỏ phần thừa

C. Cắt rãnh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Cấu tạo của cưa tay gồm mấy bộ phận?

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

Đó là khung cưa, vít điều chỉnh, chốt, lưỡi cưa, tay nắm.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tư thế đứng của người cưa?

A. Đứng thật thoải mái

B. Đứng thẳng

C. Khối lượng cơ thể tập trung vào chân trước

D. Khối lượng cơ thể tập trung vào 2 chân

Câu 4: Có mấy quy định về an toàn khi cưa?

A. 3

B. 2

C. 4

Đó là quy định về kẹp vật, lưỡi cưa, quá trình cưa không dùng tay gạt mạt cưa.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về an toàn khi cưa?

A. Lưỡi cưa căng vừa phải, không sử dụng cưa không có tay nắm hoặc tay nắm vỡ

B. Kẹp vật cưa đủ chặt

C. Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa mạnh hơn

D. Không dùng tay gạt mạt cưa hoặc thổi vì mạt cưa dễ bắn vào mắt

Vì khi cưa gần đứt phải đẩy cưa nhẹ hơn và đỡ vật để không rơi vào chân

Câu 6: Đục là bước gia công thô, thường được sử dụng khi lượng dư gia công:

A. Trên 0,5 mm

B. Bằng 0,5 mm

C. Dưới 0,5 mm

D. Đáp án khác

Câu 7: Yêu cầu về lưỡi cắt của đục:

A. Cong

B. Thẳng

C. Có thể thẳng hoặc cong

D. Đáp án khác

Câu 8: Kĩ thuật đục gồm mấy nội dung?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Đó là cách cầm đục và búa, tư thế đục, cách đánh búa.

Câu 9: Phát biểu nào đúng khi nói về an toàn khi đục?

A. Không dùng búa có cán bị vỡ, nứt

B. Không dùng đục bị mẻ

C. Kẹp vật đủ chặt

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10: Cưa và đục là phương pháp gia công thô được sử dụng khi lượng dư gia công:

A. Vừa

B. Nhỏ

C. Lớn

D. Đáp án khác

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác