Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 19 có đáp án: Các biện pháp chăm sóc cây trồng

10/16/2021 10:35:00 AM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 19 có đáp án chính xác nhất: Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 19 có đáp án: Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Câu 1: Có mấy biện pháp chăm sóc cây trồng?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Có 4 biện pháp chăm sóc cây trồng gồm:

- Tỉa, dặm cây

- Làm cỏ, vun xới

- Tưới, tiêu nước

- Bón phân thúc – SGK trang 44,45

Câu 2: Tỉa và dặm cây có tác dụng:

A. Bỏ cây yếu, cây bị sâu.

B. Dặm cây khỏe vào chỗ trống.

C. Đảm bảo khoảng cách, mật độ cây.

D. Cả 3 đáp án trên.

Tỉa và dặm cây có tác dụng:

- Bỏ cây yếu, cây bị sâu.

- Dặm cây khỏe vào chỗ trống.

- Đảm bảo khoảng cách, mật độ cây – SGK trang 44

Câu 3: Mục đích của việc làm cỏ là:

A. Diệt cỏ dại, sâu, bệnh hại.

B. Chống đổ.

C. Làm đất tơi xốp.

D. Hạn chế bốc hơi nước.

Mục đích của việc làm cỏ là: Diệt cỏ dại, sâu, bệnh hại – SGK trang 45

Câu 4: Mục đích của việc vun xới là:

A. Diệt cỏ dại.

B. Diệt sâu, bệnh hại.

C. Làm đất tơi xốp.

D. Tăng bốc hơi nước.

Mục đích của việc vun xới là: Làm đất tơi xốp – SGK trang 45

Câu 5: Có mấy phương pháp tưới nước?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Có 4 phương pháp tưới nước:

- Tưới theo hàng, vào gốc cây

- Tưới thấm

- Tưới ngập

- Tưới phun mưa – SGK trang 45

Câu 6: Phương pháp đưa nước vào rãnh luống(liếp) để thấm dần vào luống là phương pháp tưới gì?

A. Tưới theo hàng, vào gốc cây

B. Tưới thấm

C. Tưới ngập

D. Tưới phun mưa

Phương pháp đưa nước vào rãnh luống(liếp) để thấm dần vào luống là phương pháp tưới thấm – SGK trang 45

Câu 7: Phương pháp làm nước được phun thành hạt nhỏ tỏa ra như mưa bằng hệ thống vòi tưới là phương pháp tưới gì?

A. Tưới theo hàng, vào gốc cây

B. Tưới thấm

C. Tưới ngập

D. Tưới phun mưa

Phương pháp làm nước được phun thành hạt nhỏ tỏa ra như mưa bằng hệ thống vòi tưới là phương pháp tưới phun mưa – SGK trang 45

Câu 8: Phương pháp tưới thấm thường được áp dụng cho loại cây trồng nào?

A. Cây có thân, rễ to, khỏe.

B. Cây rau màu.

C. Cây lúa.

D. Tất cả đều đúng.

Phương pháp tưới thấm thường được áp dụng cho loại cây rau màu

Câu 9: Phương pháp tưới ngập thường được áp dụng cho loại cây trồng nào?

A. Cây lúa.

B. Cây rau màu.

C. Cây có thân, rễ to, khỏe.

D. Tất cả đều đúng.

Phương pháp tưới ngập thường được áp dụng cho loại cây trồng trong nước như lúa

Câu 10: Quy trình bón phân thúc bao gồm:

A. Bón phân.

B. Làm cỏ, vun xới.

C. Vùi phân vào đất.

D. Tất cả các ý trên.

Quy trình bón phân thúc bao gồm:

- Bón phân.

- Làm cỏ, vun xới.

- Vùi phân vào đất – SGK trang 46

Bài tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 20 có đáp án: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác