Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 28 có đáp án: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

7/19/2022 4:43:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 28 có đáp án chính xác: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 28 có đáp án: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Câu 1. Truyền thuyết nào lí giải nguồn gốc dân tộc Việt

A. Mỵ Châu – Trọng Thủy

B. Tiên Dung – Chử Đổng Tử

C. Lạc Long Quân – Âu cơ

D. Thánh Gióng

 

Đáp án đúng: C

Câu 2. Vị trí của thời kì Văn Lang - Âu Lạc trong lịch sử dân tộc là:

A. Định hình bản sắc, truyền thống của dân tộc Việt Nam

B. Mở đầu thời kì dựng nước, định hình bản sắc, truyền thống của dân tộc Việt Nam

C. Giữ vững bản sắc, truyền thống của dân tộc Việt Nam

D. Mở đầu thời kì dựng nước, phát triển bản sắc, truyền thống của dân tộc Việt Nam

 

Đáp án đúng: B

Câu 3. Đánh bại quân xâm lược Tần, nhà nước Âu Lạc đã đánh dấu

A. Bước phát triển mới của lòng yêu nước

B. Tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc được hình thành

C. Nhân dân ta bước vào thời kì độc lập lâu dài

D. Lòng yêu nước của dân tộc ta hình thành

 

Đáp án: A

Câu 4. Trong tâm thức của dân tộc Việt, vấn đề dân tộc thống nhất thể hiện đầu tiên và cụ thể nhất qua sự kiện nào?

A. Chiến tranh Nam – Bắc triều thời Lê – Mạc

B. Sự phân chia đất nước giữa hai họ Trịnh – Nguyễn

C. Thống nhất 12 quân của Đinh Bộ Lĩnh

D. Sự thống nhất hai bộ tộc Lạc Việt và Âu Việt thành lập nước Âu Lạc

 

Đáp án đúng: D

Câu 5. Hai chữ “đồng bào” nói lên truyền thống nào của dân tộc ta

A. Lao động sáng tạo

B. Thương yêu, đùm bọc lẫn nhau

C. Kiên cường, bất khuất

D. Yêu nước và dung cảm

 

Đáp án đúng: B

Câu 6. Ý không phản ánh đúng yếu tố hình thành truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam là:

A. Các mối quan hệ kinh tế – chính trị của quốc gia cổ trên đất nước ta

B. Cuộc đầu tranh chống ngoại xâm đê giữ nước Âu Lạc, nhất là các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc

C. Sự nảy sinh và phát triển tình cảm yêu thương, gắn bó của cư dân Văn Lang - Âu Lạc

D. Cuộc chiến đấu chống quân Mông – Nguyên xâm lược

 

Đáp án cần chọn: D

Câu 7. Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược trong lịch sử dân tộc là:

A. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của dân tộc

B. Sự lãnh đạo tài giỏi của người chỉ huy

C. Truyền thống yêu nước, đoàn kết của nhân dân

D. Địa hình, khí hậu nước ta bất lợi cho địch

 

Đáp án đúng: C

Câu 8. Truyền thống yêu nước của dân tộc ta được thể hiện rõ nét nhất trong việc

A. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

B. Xây dựng nền kinh tế tự chủ

C. Kháng chiến chống ngoại xâm

D. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng

 

Đáp án đúng: C

Câu 9. Nét nổi bật nhất của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là:

A. Phát triển nền văn minh Đại Việt

B. Xây dựng, phát triển một nền kinh tế tự chủ

C. Chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc

D. Giữ gìn những giá trị truyền thống của dân tộc: đoàn kết, thương dân,….

 

Đáp án đúng: C

Câu 10. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng bài học về thượng sách giữ nước của Trần Hưng Đạo?

A. Đoàn kết toàn dân, cả nước góp sức, vạn người như một

B. “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc”

C. “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục”

D. Xây dựng nền kinh tế tự chủ

 

Đáp án cần chọn: D

Câu 11: Cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân ta đã kết thúc được nỗi đau mất nước hơn mười thế kỉ, mở ra kỉ nguyên mới, đưa dân tộc ta tiến vào thời kì xây dựng và bảo vệ quốc gia phong kiến độc lập?

A. Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.

B. Khởi nghĩa của Bà Triệu.

C. Khởi nghĩa của Ngô Quyền.

D. Khởi nghĩa cửa Khúc Thừa Dụ.

 

Đáp án đúng: C

Câu 12: Truyền thống yêu nước hình thành trải qua quá trình đấu tranh chống ngoại xâm để giữ nước, đặc biệt là thời kì nào?

A. Bắc thuộc.

B. Phong kiến độc lập.

C. Dựng nước.

D. Tất cả các thời kì trên.

 

Đáp án đúng: A

Câu 13: Trong tâm thức của dân tộc Việt, vấn đề dân tộc thống nhất thể hiện đầu tiên và cụ thể nhất qua sự kiện nào?

A. Thống nhất 12 quân của Đinh Bộ Lĩnh

B. Chiến tranh Nam – Bắc triều thời Lê – Mạc

C. Sự phân chia đất nước giữa hai họ Trịnh – Nguyễn

D. Sự thống nhất hai bộ tộc Lạc Việt và Âu Việt thành lập nước Âu Lạc

 

Đáp án đúng: D

Câu 14: Suốt hơn bốn nghìn năm lịch sử, để bảo vệ được sự sống còn và lớn lên của mình, dân tộc Việt Nam phải trường kì đấu tranh:

A. chống ngoại xâm.

B. chống địch họa và thiên tai.

C. chống ngoại xâm và nội phản.

D. để giữ vững bản sắc dân tộc.

 

Đáp án đúng: B

Câu 20: Truyền thống yêu nước hình thành trải qua quá trình đấu tranh chống ngoại xâm để giữ nước, đặc biệt là thời kì nào?

A. Bắc thuộc.

B. Phong kiến độc lập.

C. Dựng nước.

D. Tất cả các thời kì trên.

 

Đáp án đúng: A

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 28 ôn tập: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác