Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 26 có đáp án: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

7/18/2022 9:13:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 10 bài 26 có đáp án chính xác: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

 

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 10 bài 26 có đáp án: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Câu 1: Năm 1833 - 1834, diễn ra cuộc khởi nghĩa nông dân của:

A. Phan Bá Vành.

B. Lê Duy Lương.

C. Nông Văn Vân.

D. Lê Văn Khôi.

 

Đáp án đúng: B

Câu 2: Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn là:

A. do chế độ phong kiến nhà Nguyễn khủng hoảng.

B. nhà Nguyễn không đại diện cho giai cấp lãnh đạo nhân dân.

C. nhà Nguyễn bị thối nát ngay từ đầu.

D. nhà Nguyễn không quan tâm đến nhân dân.

 

Đáp án đúng: A

Câu 3: Dưới thời nhà Nguyễn, trong nửa đầu thế kỉ XIX đã có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình?

A. Có khoảng 250 cuộc khởi nghĩa.

B. Có khoảng 400 cuộc khởi nghĩa.

C. Có khoảng 300 cuộc khởi nghĩa.

D. Có khoảng 500 cuộc khởi nghĩa.

 

Đáp án đúng: B

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa do Cao Bá Quát lãnh đạo đã diễn ra vào thời gian nào?

A. 1854 – 1855

B. 1821 – 1854                         

C. 1835 – 1855

D. 1833 – 1835

 

Đáp án đúng: A

Câu 5: Hà Tây, Hà Nội, Hưng Yên là nơi bùng nổ cuộc khởi nghĩa nông dân của:

A. Phan Bá Vành.

B. Nông Văn Vân.

C. Cao Bá Quát.

D. Lê Văn Khôi.

 

Đáp án đúng: C

Câu 6: Giai cấp thống trị dưới thời nhà Nguyễn gồm:

A. vua quan, địa chủ, cường hào.

B. quan lại triều đình và cường hào ở địa phương.

C. vua và các tướng lĩnh.

D. vua và các quan lại đại thần.

 

Đáp án đúng: A

Câu 7: Trong các năm 1840 - 1848, đã nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa của người Khơ-me ở vùng nào gây nhiều khó khăn cho sự thống trị của nhà Nguyễn?

A. Vùng Tây Nam Kì.

B. Vùng biên giới phía Bắc.

C. Vùng Đông bằng sông Cửu Long.

D. Vùng Đông Nam Kì.

 

Đáp án đúng: A

Câu 8: Phong trào nông dân dưới thời nhà Nguyễn đã làm cho nhà Nguyễn ngày càng suy yếu nghiêm trọng và cuối cùng tự chuốc lấy thất bại trước sự xâm lược của:

A. thực dân Anh và Pháp.

B. thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

C. phong kiến phương Bắc.

D. thực dân phương Tây.

 

Đáp án đúng: D

Câu 9: Các cuộc khởi nghĩa của nông dân dưới thời nhà Nguyễn nổ ra ở Gia Định, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Tây là cuộc khởi nghĩa của:

A. Lê Văn Khôi, Nông Văn Vân, Cao Bá Quát.

B. Nông Văn Vân, Phan Bá Vành, Cao Bá Quát.

C. Phan Bá Vành, Lê Duy Lương, Lê Văn Khôi.

D. Lê Văn Khôi, Nông Văn Vân, Cao Bá Quát.

 

Đáp án đúng: D

Câu 10: Người lãnh đạo cuộc nổi dậy của binh lính chống triều đình là

A. Phan Bá Vành     

B. Lê Văn Khôi

C. Nông Văn Vân

D. Cao Bá Quát    

 

Đáp án đúng: B

Câu 11: Sang thế kỉ XIX, thương nhân ngoại quốc đến buôn bán ở nước ta chủ yếu là những ai?

A. Người Hoa, Xiêm, Lào.

B. Người Hoa, Xiêm, Cao Miên.

C. Người Hoa, Xiêm, Mã Lai.

D. Người Hoa, Mã Lai.

 

Đáp án đúng: C

Câu 12: Phong trào đầu tranh của nông dân chống triều Nguyễn diễn ra khi:

A. cuối thời nhà Nguyễn.

B. nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền.

C. nhà Nguyễn tỏ ra bất lực

D. nhà Nguyễn lên cầm quyền một thời gian.

 

Đáp án đúng: B

Câu 13: Từ năm 1821 đến năm 1827, nổ ra cuộc khởi nghĩa nào ở hạ lưu châu thổ sông Hồng?

A. Phan Bá Vành

B. Lê Văn Khôi.

C. Cao Bá Quát

D. Lê Duy Lương.

 

Đáp án đúng: A

Câu 14: Vì sao mâu thuẫn xã hội dưới thời Nguyễn ngày càng gay gắt, dẫn đến bùng nổ hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông dân?

A. Do nên kinh tế trì trệ, bế tắc.

B. Do đời sống nông dân khôn cùng.

C. Do triểu đình mục nát.

D. Câu A và B đúng.

 

Đáp án đúng: D

Câu 15: Nhà Nguyễn thành lập trong một giai đoạn:

A. nội chiến ác liệt.

B. bị phương Tây dòm ngó.

C. đất nước bước vào thời kì khủng hoảng.

D. đất nước thái bình.

 

Đáp án đúng: A

Câu 16: Đến thế kỉ nào thương nghiệp dưới thời nhà Nguyễn có chiều hướng suy thoái?

A. Thế kỉ XVIII.

B. Thể kỉ XIX.

C. Thế kỉ XVII - XVIII.

D. Thế kỉ XX.

 

Đáp án đúng: B

Câu 17: Khi mới lên ngôi, ai là người đã ra lệnh đo đạc lại toàn bộ ruộng đất, lập địa bạ cho từng làng ở Bắc Hà?

A. Gia Long.

B. Thiệu Trị.

C. Tự Đức.

D. Minh Mạng.

 

Đáp án đúng: A

Câu 18: Cuộc khởi nghĩa Nông Văn Vân nổ ra ở đâu?

A. Tuyên Quang, Hà Giang

B. Tuyên Quang, Cao Bằng

C. Thái Nguyên, Tuyên Quang

D. Cao Bằng, Lạng Sơn

 

Đáp án đúng: B

Câu 19: Giai cấp thống trị dưới triều Nguyễn gồm

A. Vua quan, quý tộc, binh lính

B. Vua, quan lại, tướng lĩnh và thương nhân giàu có

C. Vua, địa chủ và cường hào

D. Vua, quý tộc, lãnh chúa phong kiến

 

Đáp án đúng: C

 Câu 20: Hai Câu ca dao từ thời Nguyễn: “Con ơi mẹ bảo con này/ Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” cho chúng ta biết điều gì?

A. Tình yêu thương con của bà mẹ

B. Ví quan lại như bọn giặc cướp

C. Tệ tham quan ô lại dưới triều Nguyễn

D. Tình trạng nhân dân bị bóc lột tàn bạo

 

Đáp án đúng: C

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 27 có đáp án: Quá trình dựng nước và giữ nước (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác