Cách kiểm tra ứng dụng đang dõi vị trí của bạn trên iPhone

3/5/2019 9:47:00 AM
Một số ứng dụng trên iPhone có thể theo dõi vị trí của bạn. Vậy làm thế nào để kiểm soát ứng dụng biết vị trí của bạn và khi nào chúng được phép theo dõi bạn.

Một số ứng dụng trên iPhone có thể theo dõi vị trí của bạn. Vậy làm thế nào để kiểm soát ứng dụng biết vị trí của bạn và khi nào chúng được phép theo dõi bạn.

Kiểm tra ứng dụng trên iPhone đang theo dõi vị trí của người dùng

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt), và chọn Privacy (Quyền riêng tư).

 

Bước 2: Chọn Location Services (Dịch vụ định vị).

Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị tất cả các ứng dụng đã yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu vị trí. Bạn có thể xem liệu mình đã cấp quyền truy cập cho chúng hay chưa, và nếu có, liệu ứng dụng có thể truy cập vị trí của bạn mọi lúc hoặc chỉ khi bạn sử dụng nó.

Để xem chi tiết quyền truy cập dữ liệu vị trí của một ứng dụng cụ thể, bạn hãy chọn nó.

Tại đây, bạn có thể thấy ba tùy chọn khác nhau (và một dấu kiểm màu xanh bên cạnh tùy chọn đang được chọn).

- Never (Không): Ứng dụng sẽ không bao giờ được phép truy cập vào dữ liệu vị trí.

- When Using the App (Khi dùng Ứng dụng): Mỗi khi ứng dụng mở và đang hoạt động - hay nói cách khác, khi nó đang hiển thị trên màn hình của iPhone - nó sẽ được phép truy cập dữ liệu vị trí.

- Always (Luôn luôn): Đúng như tên gọi, nếu bạn chọn tùy chọn này, ứng dụng sẽ có thể truy cập dữ liệu vị trí bất cứ khi nào nó cần.

Cách thu hồi quyền truy cập dữ liệu vị trí

Nếu bạn không muốn một ứng dụng nào đó truy cập vào dữ liệu vị trí, bạn có thể thu hồi quyền truy cập vị trí của nó.

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt), và chọn Privacy (Quyền riêng tư) một lần nữa.

Bước 2: Chọn Location Services (Dịch vụ định vị).

Bước 3: Chọn tên của ứng dụng bạn muốn thu hồi quyền truy cập.

Để đảm bảo ứng dụng không còn có thể truy cập dữ liệu vị trí của bạn nữa, bạn hãy chọn tùy chọn Never (Không).

Kiểm tra một ứng dụng đang truy cập dữ liệu vị trí ở chế độ nền

Nếu một ứng dụng đang truy cập dữ liệu vị trí nhưng không hiển thị trên màn hình - hay nói cách khác, nếu nó truy cập dữ liệu vị trí ở chế độ nền khi bạn không sử dụng nó - iOS sẽ hiển thị thông báo màu xanh dương dọc theo cạnh trên của màn hình để thông báo cho bạn.

Nếu bạn thấy thông báo này và không biết ứng dụng nào là “thủ phạm”, hãy chọn thông báo và nó sẽ khởi chạy ứng dụng tương ứng.

Bước 1: Chọn Settings (Cài đặt) > Privacy (Quyền riêng tư) > Location Services (Dịch vụ định vị).

Bước 2: Chọn Never (Không) hoặc While Using the App (Khi dùng Ứng dụng) để chặn nó khỏi việc truy dữ liệu vị trí ở chế độ nền.

Suckhoecuocsong.com.vn/Theo Kienthuc

Các tin khác