Sống là cảm nhận từng khoảnh khắc và biết ơn những gì đang diễn ra ở hiện tại

4/29/2022 5:16:00 PM
Sống là cảm nhận từng khoảnh khắc và biết ơn những gì đang diễn ra ở hiện tại.

Sống là cảm nhận từng khoảnh khắc và biết ơn những gì đang diễn ra ở hiện tại.

Thế gian này không có thứ gì vĩnh viễn thuộc về bạn, bao gồm những người bạn yêu thương, con cái khi trưởng thành và cả tài sản của bạn nữa. Cơ thể của bạn, cuối cùng cũng trở về với cát bụi thôi.

Vốn dĩ, vạn vật trên thế gian này, chúng ta chỉ có quyền sử dụng chứ không thể sở hữu vĩnh viễn.

Sống là cảm nhận từng khoảnh khắc và biết ơn những gì đang diễn ra ở hiện tại

Tất cả chúng, là thế gian đã cho ta mượn, chúng đến rồi sẽ đi, cố chấp giữ lấy cũng khó. Vốn dĩ, vạn vật trên thế gian này, chúng ta chỉ có quyền sử dụng chứ không thể sở hữu vĩnh viễn. Tất cả chúng, là thế gian đã cho ta mượn, chúng đến rồi sẽ đi, cố chấp giữ lấy cũng không giữ được.

Đời người giống như khách qua đường, khi đến, không phải ai chờ mà tự động đến, khi đi, chẳng phải ai đợi mà tự đông đi. Vậy nên, điều quan trọng nhất là cần phải biết Sống và cảm nhận từng khoảnh khắc ở hiện tại!

- Hãy cảm tạ, khi gặp những thử thách. Vì nếu không có thử thách nào thì bạn không có kinh nghiệm sống, và nghị lực để thắng mọi khó khăn trong cuộc sống.

- Hãy cảm tạ, về những lỗi lầm bạn đang có. Vì nếu không có lỗi lầm thì bạn dễ tự mãn, và biết bình tâm lắng nghe để sống hài hòa, vui vẻ như hôm nay.

- Hãy cảm tạ, những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn mệt mỏi là đang phục vụ gia đình và tha nhân rất nhiều.

- Thật là dễ dàng để cảm tạ và vui mừng những lúc gặp may mắn cũng như khi khó khăn, khổ cực. Vì nó tạo cho bạn thành con người có nghị lực và bản lãnh, để sống một cuộc đời thật bình an và hạnh phúc.

Trí tuệ cổ nhân, kỹ năng sống, suy ngẫm, bài học thành công hạnh phúc

Tiếng Lòng

Các tin khác