Những quan điểm đúng với mọi thời đại

12/28/2017 6:57:34 PM
Dù bạn có tin hay không thì điều này vẫn luôn luôn đúng. 

Những quan điểm đúng với mọi thời đại

Hạnh phúc thật đơn giản nhưng không phải ai cũng có được và người có rồi chưa chắc đã biết gìn giữ nó.

Đồng tiền đôi khi là thước đo của nhiều giá trị sống.

Bạn có tin điều này không? Vậy mà nó luôn đúng đấy. 

Các tin khác