Những câu châm ngôn HAY về cuộc sống

8/28/2019 5:05:00 PM
Người ta mất 2 năm để học nói, nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng, lắng nghe.

Người ta mất 2 năm để học nói, nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng, lắng nghe. Hemingway

Động không bằng tĩnh, nói nhiều vốn chẳng bằng im lặng

Nói nên chậm, tâm nên thiện

Ngôn nghi mạn, tâm nên thiện

Hạnh phúc lớn nhất không phải là có được mà là sẻ chia cùng nhau.

Thứ quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là sức khỏe

Bước nhanh không phải là để vượt qua mà là để tiếp tục

Bước chậm không phải để thong thả mà là để cảm nhận

Vật họp theo loài, người phân theo nhóm

Yêu hay không chỉ là chuyện nhỏ sống được với nhau không mệt mỏi mới là chuyện lớn

Tu trăm năm mới chung thuyền

Tu ngàn năm mới nên duyên

Hạnh phúc thì có thể đều giống nhau

Nhưng người không hạnh phúc thì mỗi người mỗi vẻ

Đừng tùy tiện làm mất thời gian của người khác

Đừng lãng phí thời gian của mình.

Sưu tầm

 

Các tin khác