Hạnh phúc mỗi ngày hay là đích đến của đời người

6/26/2024 11:07:00 AM
Nếu chúng ta đang cố gắng để hạnh phúc thì chúng ta chưa thực sự có được hạnh phúc. Gần như cả thế giới ai ai cũng kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thực ra là gì? Công thức nào để tạo ra hạnh phúc?

 

Nếu chúng ta đang cố gắng để hạnh phúc thì chúng ta chưa thực sự có được hạnh phúc. Gần như cả thế giới ai ai cũng kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thực ra là gì? Công thức nào để tạo ra hạnh phúc?

Hạnh phúc bình dị lắm thưa Quý vị. Hạnh phúc là một công việc của nội tâm. Nó không bày sẵn ra; nó không phụ thuộc vào địa vị, quyền lực, thanh thế hay tiền bạc. Đâu phải nhà lầu xe hơi mới có được hạnh phúc nếu điều khiến chúng ta vui chỉ là vợ chồng hiểu nhau, chăm sóc nhau mỗi ngày, đâu phải tiền của đầy két mới là có hạnh phúc trong khi ta cái làm ta vui chỉ là con cái tu chí học hành, có nhân phẩm.

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác