Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 8 Bài 5 có đáp án: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

11/18/2021 2:28:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 8 Bài 5 có đáp án chính xác nhất: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 8 Bài 5 có đáp án: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Câu 1: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là:

A. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn

B. Một châu lục đông dân nhất thế giới.

C. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc.

D. Tất cả các ý trên.

Giải thích: Bài 5 SGK trang 16-17 Địa lí 8.

Câu 2: Quốc gia đông dân nhất châu Á là

A. Trung Quốc

B. Việt Nam

C. Thái Lan

D. Ấn Độ

Trung quốc là quốc gia đông dân nhất châu Á và đông nhất thế giới.

Câu 3: Tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á giảm đáng kể do

A. Phân bố lại dân cư

B. Chuyển cư

C. Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

D. Thu hút nhập cư.

Nhằm hạn chế gia tăng dân số nhiều nước ở châu Á đã thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, nhờ đó tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á giảm đáng kể.

Câu 4: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở:

A. Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á. 

B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

C. Đông Nam Á, Đông Á, Bắc Á.

D. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở: Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

Câu 5: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở:

A. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

B. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.

C. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á

D. Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.

Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở: Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á

Câu 6: Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở:

 A. Tây Nam Á, Trung Á.

B. Bắc Á, Đông Á.

C. Đông Nam Á, Trung Á.

D. Đông Nam Á, Nam Á.

Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở: Đông Nam Á, Nam Á.

Câu 7: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là:

A. Môn-gô-lô-it

B. Ô-xtra-lô-it

C. Ơ-rô-pê-ô-it

D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

Câu 8: Các chủng tộc chủ yếu ở châu Á là:

A. Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it 

B. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

C. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it

D. Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it.

Chủng tộc chủ yếu ở Châu Á là Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it; chủng tộc Ô-xtra-lô-it phân bố rải rác ở một số nơi thuộc Đông Á và Đông Nam Á.

Câu 9: Hai tôn giáo lớn ra đời ở Ấn Độ là

 A. Phật giáo và Ki-tô giáo

B. Phật giáo và Ấn Độ giáo

D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo

C. Ki-tô giáo và Hồi giáo

Tại Ấn Độ ra đời 2 tôn giáo lớn là Ấn Độ giáo và Phật giáo, Ấn Độ giáo ra đời vào thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên, Phật giáo ra đời vào thế kỉ VI trước Công nguyên. (SGK trang 17 Địa lý 8)

Câu 10: Hai tôn giáo lớn ra đời ở Tây Á là

 A. Phật giáo và Ấn Độ giáo

B. Phật giáo và Ki-tô giáo

C. Ki-tô giáo và Hồi giáo

D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo

Trên vùng Tây Á, Ki-tô hình thành từ đầu Công nguyên (tại Pa-le-xtin) và Hồi giáo vào thế kỉ VII sau Công nguyên (tại Ả-rập Xê-ut). (SGK trang 17 Địa lí 8)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác