Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 8 Bài 38 có đáp án: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

11/22/2021 9:35:00 AM
Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 8 Bài 38 có đáp án chính xác nhất: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 8 Bài 38 có đáp án: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Câu 1: Theo giá trị sử dụng nhóm cây thuốc là:

B. Hồi, dầu, mang tang, sơn, thông….

 A. Đinh, lim, sến, táu…

C. Tam thất, nhân trần, xuyên khung, quế, hồi...

D. Song, mây, tre, trúc, nứa, giang…

Trang 133 SGK Địa lý lớp 8

Câu 2: Theo giá trị sử dụng cây cẩm lai sử dụng để:

A. Nhóm cây cảnh và hoa

B. Nhóm cây thuốc.

C. Nhóm cây thực phẩm.

D. Nhóm cây lấy gỗ.

Trang 134 SGK Địa lý lớp 8

Câu 3: Thực trạng rừng ở nước ta hiện nay:

A. Chất lượng rừng bị suy giảm.

B. Rừng nguyên sinh còn rất ít, phổ biến là rừng thưa mọc lại pha tạp hoặc trảm cỏ khô cằn.

C. Tỉ lệ che phủ rừng rất thấp.

D. Cả 3 ý trên.

Trang 134 SGK Địa lý lớp 8

Câu 4: Tỉ lệ che phủ rừng hiện nay của nước ta khoảng:

   A. 30-35%

   B. 35-38%

   D. 40-45%

   C. 38-40%

Trang 134 SGK Địa lý lớp 8

Câu 5: Trong chính sách và luật bảo vệ và phát triển rừng, vùng núi dốc tỉ lệ che phủ rừng phải đạt:

A. 60-70%

B. 40-50%

C. 50-60%

D. 70-80%

Trang 134 SGK Địa Lý lớp 8

Câu 6: Trong chính sách và luật bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu nâng tỉ lệ che phủ rừng của nước ta lên:

A. 40-45%

B. 35-40%

C. 45-50%

D. 50-55%

Trang 134 SGK Địa lý lớp 8

Câu 7: Có bao nhiêu loài động vật cần được bảo vệ khỏi nguy cơ tuyệt chủng ở nước ta:

A. 365     

B. 635

C. 536     

D. 356

Trang 134 SGK Địa Lý lớp 8

Câu 8: Nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng của nước ta

A. Chiến tranh phá hoại

B. Quản lý bảo vệ còn kém

C. Khai thác quá mức, đốt rừng làm nương rẫy.  

D. Cả 3 ý trên.

Trang 134 SGK Địa lý lớp 8

Câu 9: Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm tài nguyên động vật của nước ta

A. Các loài động vật tự triệt tiêu nhau.

B. Do các loài sinh vật tự chết đi.

C. Do con người săn bắt quá mức, thu hẹp môi trường sống của sinh vật.

D. Do các loài di cư sang các khu vực khác trên thế giới.

Trang 134 SGK Địa Lý lớp 8: Do con người săn bắt quá mức, thu hẹp môi trường sống của sinh vật.

Câu 10: Đặc điểm của tài nguyên sinh vật nước ta:

A. Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng, đây là tài nguyên vô tận.

B. Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng, nên không cần phải bảo vệ.

C. Tài nguyên sinh vật nước ta khá nghèo nàn.

D. Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng nhưng không là tài nguyên vô tận.

Trang 135 SGK Địa Lý lớp 8: Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng nhưng không là tài nguyên vô tận.

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác