Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 8 Bài 34 có đáp án: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

11/20/2021 10:35:00 AM
Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 8 Bài 34 có đáp án chính xác nhất: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 8 Bài 34 có đáp án: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Câu 1: Việt Nam có mấy hệ thống sông lớn:

A. 7     

B. 8

C. 9     

D. 10

Trang 121 SGK Địa lý lớp 8

Câu 2: Đặc điểm lũ của sông ngòi Bắc Bộ

A. Lũ lên chậm và rút chậm

B. Lũ lên nhanh rút chậm

C. Lũ lên nhanh rút nhanh

D. Lũ lên chậm rút nhanh

Trang 121 SGK Địa lý lớp 8: Lũ tập trung nhanh và kéo dài do sông ngòi Bắc Bộ có dạng hình nan quạt.

Câu 3: Đỉnh lũ của sông ngòi Bắc Bộ vào tháng mấy:

A. Tháng 8

B. Tháng 9

C. Tháng10

D. Tháng 11

Trang 121 SGK Địa lý lớp 8

Câu 4: Mùa lũ của sông ngòi Trung Bộ tập trung vào thời gian nào:

A. Từ tháng 5 đến tháng 10

B. Từ tháng 6 đến tháng 10

C. Từ tháng 8 đến tháng 12

D. Từ tháng 9 đến tháng 12

Trang 121 SGK Địa lý lớp 8

Câu 5: Đặc điểm của sông ngòi Trung Bộ

A. Sông dài, nhiều hệ thống sông lớn.

B. Sông nhỏ và dốc, phân thành nhiều lưu vực nhỏ độc lập.

C. Sông lớn, dốc, hướng vòng cung.

D. Sông dài, lớn và dốc.

Trang 121 SGK Địa lý lớp 8

Câu 6: Đặc điểm chế độ của nước sông ngòi Nam Bộ

A. Lượng nước lớn, chế độ nước theo mùa nhưng điều hòa hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.

B. Lưu lượng nước ít, chế độ theo mùa nhưng điều hòa hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.

C. Lượng nước lớn quanh năm, chế độ nước sông rất điều hòa.

D. Lưu lượng nước ít, chế độ theo mùa nhưng khắc nghiệt hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.

Trang 122 SGK Địa lý lớp 8

Câu 7: Sông Mê Công chảy qua bao nhiêu quốc gia:

A. 5     

B. 6

C. 7     

D. 8

Trang 123 SGK Địa lý lớp 8

Câu 8: Trong các hệ thống sông chính của Việt Nam có bao nhiêu hệ thống sông có lưu vực ngoài lãnh thổ

A. 4     

B. 5

C. 6     

D. 7

Trang 122 SGK Địa lý lớp 8: Trong các hệ thống sông chính của Việt Nam có bao nhiêu hệ thống sông có lưu vực ngoài lãnh thổ: sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Mê Công.

Câu 9: Hệ thống sông có diện tích lưu vực chảy trên lãnh thổ nước ta lớn nhất

A. Sông Hồng

B. Sông Mã

C. Sông Đồng Nai

D. Sông Cửu Long

Trang 122 SGK Địa lý lớp 8: Sông Hồng có tổng diện tích lưu vực là 143700km2, phần lưu vực chảy trên nước ta có diện tích là 72700km2.

Câu 10: Sông Mê Công đổ ra biển bằng mấy cửa:

A. 7     

B. 8

C. 9     

D. 10

Trang 122 SGK Địa lý lớp 8: Sông Mê Công đổ ra biển với các cửa: Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Lương, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Trần Đề, Bát Xắc.

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác