Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 8 Bài 12 có đáp án: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

11/18/2021 3:01:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 8 Bài 12 có đáp án chính xác nhất: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 8 Bài 12 có đáp án: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Câu 1: Đông Á gồm mấy bộ phận:

   A. 1     

   B. 2

   C. 3     

   D. 4

Đông Á gồm 2 bộ phận: phần đất liền và phần hải đảo. (trang 41 SGK Địa lí 8)

Câu 2: Đông Á tiếp giáp với đại dương nào

   A. Bắc Băng Dương

   B. Ấn Độ Dương

   C. Thái Bình Dương

   D. Đại Tây Dương

Đông Á tiếp giáp với Thái Bình Dương về phía đông

Câu 3: Phần đất liền của Đông Á chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ của Đông Á

   A. 81,7%

   B. 80,7%

   C. 82,7%

   D. 83,7%

Trang 42 SGK Địa lý 8: Phần đất liền của Đông Á chiếm tới 83,7% diện tích lãnh thổ.

Câu 4: Hệ thống núi, sơn nguyên cao hiểm trở và các bồn địa rộng phân bố ở đâu phần đất liền của Đông Á

   A. Phía tây Trung Quốc

   B. Phía đông Trung Quốc

   C. Bán đảo Triều Tiên

   D. Toàn bộ lãnh thổ phần đất liền

Trang 42 SGK Địa lý lớp 8: Hệ thống núi, sơn nguyên cao hiểm trở và các bồn địa rộng phân bố ở đâu phần đất liền của Đông Á phân bố ở nửa tây Trung Quốc.

Câu 5: Hệ thống sông lớn của Đông Á có lũ vào mùa nào

   A. Thu đông

   B. đông xuân

   C. cuối xuân đầu hạ

   D. cuối hạ, đầu thu

Trang 42 SGK Địa lí lớp 8: Nguồn cung cấp nước cho sông ngòi ở Đông Á do băng tuyết tan và gió mùa vào mùa hạ, nên lũ của các con sông vào thời kì cuối hạ, đầu thu.

Câu 6: Phần hải đảo của Đông Á chịu những thiên tai nào:

   A. Bão tuyết

   B. Động đất, núi lửa

   C. Lốc xoáy

   D. Hạn hán kéo dài

Trang 42 SGK Địa lý lớp 8: Phần hải đảo của Đông Á thường có động đất và núi lửa gây tai họa lớn cho nhân dân.

Câu 7: Phần hải đảo của Đông Á là miền địa hình chủ yếu nào:

   A. Sơn nguyên

   B. Bồn địa

   C. Núi trẻ

   D. Đồng bằng

Trang 42 SGK Địa lí lớp 8: Phần hải đảo của Đông Á là miền núi trẻ

Câu 8: Phần phía đông đất liền và phần hải đảo của Đông Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào

   A. Khí hậu gió mùa

   B. Khí hậu lục địa

   C. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải

   D. Khí hậu núi cao

Trang 42 SGK Địa lý lớp 8

Câu 9: Phần phía tây đất liền của Đông Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào

   A. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải

   B. Khí hậu gió mùa

   C. Khí hậu lục địa

   D. Khí hậu núi cao

Trang 43 SGK Địa lý lớp 8

Câu 10: Cảnh quan chủ yếu của nửa phía tây phần đất liền Đông Á là

   A. Rừng là kim

   B. Rừng lá kim và rừng hỗn hợp

   C. Xavan cây bụi

   D. Thảo nguyên khô, hoang mạc và bán hoang mạc

 

Khí hậu nửa phía tây phần đất liền Đông Á do nằm sâu trong nội địa, khí hậu quanh năm khô hạn nên cảnh quan chủ yếu là cảnh quan thảo nguyên khô, hoang mạc và bán hoang mạc (trang 43 SGK Địa lí lớp 8).

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác