Xăng giảm 800 đồng/lit từ 15h ngày 3/2

2/3/2016 11:02:11 PM
Đúng theo dự đoán của các chuyên gia, chiều nay giá xăng sinh học (E5) giảm 496 đồng/lít, về mức tối đa 14.263 đồng/lít, giá bán lẻ các loại dầu cũng giảm đáng kể…

Đúng theo dự đoán của các chuyên gia, chiều nay giá xăng sinh học (E5) giảm 496 đồng/lít, về mức tối đa 14.263 đồng/lít, giá bán lẻ các loại dầu cũng giảm đáng kể…

Cụ thể, giá dầu diesel giảm 627 đồng/lít, về mức giá tối đa 9.580 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 483 đồng/lít, về mức giá không quá 8.905 đồng/lít. Riêng giá dầu mazút giảm nhẹ, chỉ giảm 20 đồng/kg, về mức giá bán tối đa 7.225 đồng/kg.

Trước đó, Bộ Tài chính đã thông báo về tình hình trích lập số dư và sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu quý 4 và cả năm 2015. Theo tính toán đến ngày 31.12.2015, quỹ này còn dư trên 3.970 tỉ đồng (so với số dư đầu năm 2015 là hơn 4.055 tỉ đồng).

Riêng trong quý 4.2015, các doanh nghiệp đã trích thêm được hơn 1.200 tỉ đồng cho Quỹ bình ổn, do giá xăng dầu thế giới liên tục giảm. Trong đó, dư quỹ bình ổn tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ở thời điểm cuối năm 2015 là gần 2.400 tỉ đồng; tại Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) là hơn 325 tỉ đồng, tại Tổng công ty Xăng dầu Quân đội là hơn 389 tỉ đồng...Như vậy, lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn dương là 5,303 tỉ đồng, lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn âm là 12 triệu đồng.

Tổng hợp

Các tin khác