Tìm hướng cát để đặt hòn non bộ và tiểu cảnh đạt hiệu quả tốt

10/30/2015 9:01:47 AM
Trong phong thủy, gọi hướng cát là cách nói bản thân hợp với phương vị trong ngũ hành. Còn hướng hung là chỉ phương vị xung khắc với ngũ hành. Việc đặt tiểu cảnh và non bộ theo phong thủy thường có chủ ý giúp tăng cường nơi có trường khí tốt hay trấn sát tại nơi khí trường hung hiểm.

Trong phong thủy, gọi hướng cát là cách nói bản thân hợp với phương vị trong ngũ hành. Còn hướng hung là chỉ phương vị xung khắc với ngũ hành. Việc đặt tiểu cảnh và non bộ theo phong thủy thường có chủ ý giúp tăng cường nơi có trường khí tốt hay trấn sát tại nơi khí trường hung hiểm.

 

Để tiểu cảnh và non bộ có thể phát huy những giá trị tốt về mặt phong thủy, Hòn non bộ có tác dụng mang lại vượng khí, nếu đặt ở hướng tốt thì nó có thể tăng khí lành. Vì vậy khi làm hòn non bộ, trước tiên phải biết tìm hướng cát để đặt hòn non bộ và tiểu cảnh đạt hiệu quả tốt.

 

Chọn hướng cát để đặt hòn non bộ và tiểu cảnh đạt hiệu quả tốt.

Hướng cát

1. Hướng Tây, Hậu thiên Bát quái thuộc Đoài, Đoài thuộc Kim, mà sơn là Thổ, Thổ có thể sinh Kim, chủ về tiền bạc đầy kho, giàu có. Tục ngữ có câu: "Núi vàng núi bạc chính là núi phía Tây". Thiết kế hòn non bộ ở hướng này là cát. Nếu có thể phối hợp với các loại cây cối, cỏ hoa để tránh nắng thì sẽ càng tốt hơn.

 

2. Hướng Tây Bắc, Hậu thiên Bát quái thuộc Càn, Càn cũng thuộc Kim, nghĩa cũng như Đoài, vả lại Càn là quẻ đầu tiên của Bát quái, tượng thiên. Trong "Kinh dịch" có nói: "Trời cao mạnh mẽ xoay vần, nên người quân tử quyết tâm tự cường". Lại nói: "Đại tai Càn nguyên, vạn vật y thuỷ nãi thống thiên" (To lớn thay! Cái nguyên khí của Càn, vạn vật đều bắt đầu từ đó, nắm giữ tất cả). Thiết kế hòn non bộ ở hướng này là đại cát nhưng cần phải phối hợp trồng thêm các loại cây cối thì gia vận mới hưng thịnh được.

 

3. Phía đông Bắc, Hậu thiên Bát quái thuộc Cấn, Cấn là núi, là bản vị của núi. Do chiếm bản vị này nên gọi là "đắc vận", tức được quỷ thần che chở. Quỷ thần là thiên, thiên chính là giới tự nhiên. Người xưa cho rằng, người được trời che chở, mọi sự hanh thông. Do vậy nếu đặt hòn non bộ ở phương Cấn thì nên ghép hòn non bộ cao một chút mới đẹp. Có thể thiết kế hòn non bộ ở hướng này, vì nó mang ý nghĩa ổn định về tài sản, sự đoàn kết một nhà và có người kế nghiệp tốt.

 

 Hướng hung

 

1. Hướng Đông, Hậu thiên Bát quái thuộc Chấn, Chấn là sấm, chỉ sự chấn động, rung chuyển, núi tượng trưng cho sự ổn định, khi bị chấn động thì núi sẽ tan, như vậy thế sẽ mất.

 

2. Hướng Đông Nam, Hậu thiên Bát quái thuộc Tốn, Tốn là gió, chỉ sự dao động, lay chuyển. Hòn non bộ đặt ở hướng này chính là tướng hung. Trong quan hệ xã giao và công việc làm ăn buôn bán sẽ gặp cản trở, khúc mắc.

 

3. Hướng Nam, đặt hòn non bộ ở hướng này cũng hung. Có nghĩa là tài trí và năng lực bị mai một, không thể phát huy.

 

4. Hướng Tây Nam, không nên đặt hòn non bộ, vì đây là hướng hung, không phù hợp cho việc thiết kế hòn non bộ.

 

Bố trí hòn non bộ và tiểu cảnh là nơi quan trọng trong tạo cảnh sân vườn hợp phong thủy. Do vậy không thể thiết kế một cách đơn lẻ mà cần có sự phối hợp với nhiều yếu tố khác.

 

Tìm hướng cát để đặt hòn non bộ và tiểu cảnh đạt hiệu quả tốt.

Suckhoecuocsong.com.vn

Các tin khác