Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh việc ban hành các văn bản về điều kiện kinh doanh

4/23/2015 11:46:45 AM
Mới đây, thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương tuyệt đối không được quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.  

 

Thời gian vừa qua, một số địa phương đã ban hành văn bản về điều kiện kinh doanh không đúng thẩm quyền, có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

 

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương tuyệt đối không được quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

 

Việc ra quy định không đúng thẩm quyền dẫn đến những thắc mắc của các doanh nghiệp về vấn đề thủ tục, đặc biệt là thủ tục thuế và hải quan còn tốn nhiều thời gian và còn nhiều quy định khác nhau. Trong đó nhiều văn bản quy phạm còn có tình trạng chồng chéo.

 

 

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ban ngành nghiêm túc kiểm điểm.

 

Qua đó, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành và các địa phương nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân tham mưu soạn thảo, thẩm định, thông qua văn bản có nội dung trái pháp luật.

 

Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành và địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản, theo dõi thi hành pháp luật để kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp để kịp thời kiến nghị các biện pháp xử lý, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

 

Được biết, quyết định nhanh chóng, kịp thời của Thủ tướng đã giúp các doanh nghiệp hạn chế được những khó khăn, vướng mắc do các thủ tục hành chính gây nên.

 

Hải Yến - Skcs.vn

Các tin khác