Rà soát, kiểm tra hoạt động các Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội

5/14/2015 11:42:45 AM
Theo tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chuyên trách thực hiện rà soát toàn bộ hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn thành phố.

 

Để quản lý có hiệu quả hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ - tin học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa yêu cầu các quận, huyện, thị xã rà soát toàn bộ hoạt động của các trung tâm này trên địa bàn toàn thành phố.

 

 

Qua đó, các quận, huyện, thị xã sẽ lập danh sách toàn bộ các trung tâm ngoại ngữ - tin học hoạt động trên địa bàn. Rà soát danh sách các trung tâm ngoại ngữ - tin học, kiểm tra tư cách pháp nhân của các trung tâm, tình trạng nội dung đăng ký hoạt động với thực tiễn hoạt động tại các trung tâm. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra việc sử dụng giáo viên Việt Nam, giáo viên nước ngoài và thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự.

 

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định hiện hành về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hoạt động đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng của tất cả các trung tâm đang hoạt động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Sở.

 

Sự phát triển các trung tâm ngoại ngữ, tin học có yếu tố nước ngoài trên địa bàn cả nước trong thời gian qua đã góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập và Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Tuy nhiên, vẫn còn một số trung tâm hoạt động chưa hiệu quả hoặc chưa tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam...

 

Vì vậy, hoạt động rà soát, kiểm tra lần này tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm hoạt động hiệu quả đồng thời kiên quyết xử lí (hoặc đình chỉ hoạt động) những trung tâm vi phạm các quy định hiện hành...

 

Skcs.vn

Các tin khác