Ngân hàng Phương nam đi xuống trước thềm sáp nhập

10/19/2014 9:37:22 PM
Ngân hàng Phương Nam vừa công bố thông tin về tình hình hoạt động trước thềm kế hoạch sáp nhập vào Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

Trong 3 quý đầu năm 2014 hiện chưa rõ tình hình hoạt động của ngân hàng Phương Nam đã có cải thiện hay vẫn tiếp tục xấu đi. Còn phía trước, phương án sáp nhập vào Sacombank cuối cùng cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) vừa công bố thông tin về tình hình hoạt động trước thềm kế hoạch sáp nhập vào Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Đến nay Southern Bank mới cập nhật thông tin tài chính của năm 2013. 10 tháng đầu năm 2014 là quãng thời gian có thể tạo nên những chuyển biến, nhưng cũng có thể khiến tình hình tại ngân hàng này càng xấu đi.

Còn về kết quả hoạt động năm 2013 vừa công bố, nhiều chỉ tiêu lớn của Southern Bank đều đi xuống. Đây cũng là một cơ sở để dồn đẩy ngân hàng này đến với kế hoạch sáp nhập vào Sacombank chính thức đưa ra đầu 2014, dù trước đó một số nhân sự từng là lãnh đạo cao cấp của Southern Bank đã chuyển sang nắm các vị trí trọng yếu tại Sacombank.

Đều đặn 3 quý đầu năm 2013, Southern Bank công bố báo cáo tài chính và cập nhật tình hình lợi nhuận có vẻ khả quan. Nhưng báo cáo tài chính quý 4/2013 mất hút cho đến nay mới lộ diện qua bản báo cáo thường niên. Dễ hiểu khi quý cuối cùng của năm đã có ảnh hưởng rất lớn, níu kéo nhiều kết quả của các quý trước đó.

Quý 4/2013, có lẽ Southern Bank đã phải chính thức kết chuyển khoản lỗ trong việc tất toán trạng thái vàng, gắn với mức lỗ hơn 120 tỷ đồng trong kinh doanh ngoại hối cả năm(?).

Cùng đó, việc hạch toán và thực hiện trích lập dự phòng dồn vào quý cuối này cũng khiến lợi nhuận bị ảnh hưởng rất lớn. Cụ thể, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Southern Bank trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là gần 390 tỷ đồng, nhưng với chi phí dự phòng 372 tỷ đồng khiến tổng lợi nhuận trước thuế chỉ còn lại gần 18 tỷ đồng cho cả năm.

Một yếu tố khác cũng dẫn đến lợi nhuận của ngân hàng này đi xuống trong năm 2013 là tín dụng tăng trưởng âm, giảm 2,7%. Trong khi đó, nợ xấu tăng lên khá mạnh, từ 3,01% lên 3,78%.

Ngoài ra, như các kỳ báo cáo trước, Southern Bank thu hút cái nhìn nghi ngại từ thị trường bởi có các khoản phải thu, lãi và phí phải thu rất lớn, đã kéo dài trong nhiều năm qua.

Đến cuối 2013, dù đã giảm so với cuối 2012, nhưng tại đây vẫn còn tới hơn 14.700 tỷ đồng các khoản phải thu; còn các khoản lãi, phí phải thu tiếp tục dồn vọt lên hơn 11.000 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là nằm ở bất động sản và chứng khoán do các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng phát hành…

Như trên, hiện chưa rõ trong 3 quý đầu năm 2014 tình hình hoạt động của Southern Bank đã có cải thiện hay chưa, hay vẫn tiếp tục xấu đi. Còn phía trước, phương án sáp nhập vào Sacombank cuối cùng cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Theo Vneconomy

Các tin khác