Ngân hàng OceanBank được chuyển đổi thành NH thương mại TNHH một thành viên

5/8/2015 4:34:01 PM
Sau một thời gian để xảy ra một loạt các sai phạm vi phạm quy định của pháp luật. Sáng nay 8/5, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức công bố tiếp quản Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) và chuyển đổi mô hình hoạt động OceanBank thành ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

 

Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, ngân hàng này sẽ có tên là Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương (gọi tắt là Ngân hàng Đại Dương). Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mua lại toàn bộ 100% cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại OceanBank với giá 0 đồng,  qua đó chấm dứt toàn bộ quyền, nghĩa vụ của các cổ đông hiện hữu.

 

 

Ngân hàng OceanBank được đổi tên thành ngân hàng thương mại TNHH một thành viên.

 

Quyết định mua lại OceanBank là biện pháp can thiệp cần thiết của Nhà nước nhằm đảm bảo mục tiêu giữ ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, giúp Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn chủ động trong việc tiếp tục tái cơ cấu OceanBank, đảm bảo chi trả tiền gửi, ngăn ngừa sự lây lan các yếu kém của OceanBank sang những tổ chức tín dụng khác.

 

Được biết, sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, Ngân hàng Đại Dương sẽ có vốn điều lệ trên 4.000 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) được chỉ định tham gia quản trị, điều hành, được quyền góp vốn, mua cổ phần bắt buộc tại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt...

 

Ngoài ra, một số cán bộ tín nhiệm của VietinBank sẽ được chuyển sang giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Đại Dương.

 

Hải Yến - Skcs.vn (tổng hợp)

Các tin khác