Nét mới trong việc đăng ký xét tuyển lần 2 vào đại học & cao đẳng

8/21/2015 11:13:44 PM
Để giảm thiểu các thủ tục gây phiền phức cho thí sinh và phụ huynh ở lần xét tuyển đầu tiên. Bộ GD-ĐT đã quyết định áp dụng một số thay đổi trong việc đăng ký xét tuyển vào đại học & cao đẳng ở lần thứ 2…

 

Được biết, đây là quy định hoàn toàn mới ở đợt xét tuyển thứ hai vào ĐH - CĐ năm 2015 so với đợt 1, trong công văn của Bộ GD-ĐT do thứ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ký và sẽ gửi các trường trong ngày 21-8.

 

Theo đó, ở đợt 1, thí sinh muốn đăng ký xét tuyển phải nộp hồ sơ bao gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển cùng bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi ghi rõ đợt xét tuyển và điểm của tất cả các môn thi mà thí sinh đã đăng ký dự thi có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi.

 

 

Sử dụng mã số mã vạch của giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển lần 2

 

Tuy nhiên, ở đợt xét tuyển thứ hai bắt đầu từ ngày 25-8, thí sinh chỉ cần sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào một trường duy nhất và gửi Phiếu ĐKXT (theo mẫu 1 dưới đây) bằng một trong các phương thức sau: Nộp tại sở GD-ĐT hoặc trường THPT do sở GD-ĐT quy định; qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh hoặc nộp tại trường ĐH, CĐ mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

 

Như vậy, với ba giấy chứng nhận kết quả thi sử dụng cho đợt xét tuyển bổ sung với ba mã vạch khác nhau, thí sinh có thể đăng ký tối đa tối đa ba trường, mỗi trường đăng ký tối đa 4 ngành (hoặc nhóm ngành) các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.

 

Mỗi nguyện vọng cần chỉ rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển. Với cách thức này, nếu đợt 2 không trúng tuyển, thí sinh không phải rút chứng chứng nhận kết quả thi để đăng ký đợt tiếp theo. Chỉ đến khi trúng tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học tại trường.

 

Bộ GD-ĐT cho biết việc đăng ký xét tuyển theo mã vạch chỉ thực hiện được ở đợt xét tuyển bổ sung không cho thí sinh rút hồ sơ đã nộp trong đợt xét tuyển, không thể áp dụng cho đợt 1 vốn cho phép thí sinh được rút- nộp hồ sơ, thay đổi nguyện vọng không giới hạn số lần.

 

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các sở GD-ĐT, trong thời gian quy định đối với mỗi đợt ĐKXT, tổ chức tiếp nhận ĐKXT của thí sinh; chuyển dữ liệu ĐKXT của thí sinh cho các trường ĐH, CĐ và lưu giữ Phiếu ĐKXT của thí sinh.

 

Riêng các trường ĐH, CĐ vẫn phải thường xuyên cập nhật thông tin ĐKXT và cập nhật danh sách thí sinh vào dữ liệu ĐKXT của trường mình. Các trường cũng có trách nhiệm tổ chức xét tuyển, công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và chuyển giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.

 

Mẫu 1:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

 

Họ và tên thí sinh: …………………………………………giới tính:…………. …..

 

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………...…………………....

 

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):

 

Số mã vạch:

 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: .......................................................................................

 

...................................................................................Số điện thoại:  ...................................

 

Đăng ký xét tuyển vào:

 

Mã trường Tên trường: ………………………………………..

 

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

 

1. Nhóm ngành/Ngành: …….........……. Mã ngành....... ……

 

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...................................

 

2. Nhóm ngành/Ngành: ………........…. Mã ngành........ ……

 

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...................................

 

3. Nhóm ngành/Ngành: …………......... Mã ngành........ ……

 

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...................................

 

4. Nhóm ngành/Ngành: ………….......... Mã ngành....... ……

 

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...................................

 

                                                 ..........., ngày ……. tháng     năm 2015

 

                                                               NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

                                                                 (ký, ghi rõ họ tên)

 

Nét mới trong việc đăng ký xét tuyển lần 2 vào đại học & cao đẳng.

 

Skcs.vn (Theo Tuoitre.vn)

 

Các tin khác