Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

11/20/2014 9:20:17 AM
Ngày Nhà giáo Việt Nam (còn được gọi là ngày lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) được tổ chức hàng năm vào ngày 20/11. Đây là ngày hội lớn của ngành giáo dục Việt Nam với mục đích nhằm tôn vinh công lao của các thầy cô giáo và là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô.

 

Tháng 7/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants – FISE).

 

Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Vácsava (thủ đô Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã lập ra bản “Hiến chương các nhà giáo” bao gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến; xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi và đề cao trách nhiệm cũng như vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.

 

Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam.

 

Công đoàn giáo dục Việt Nam (là thành viên của FISE từ năm 1953), đã quyết định trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30/8/1957 tại Vácsava, lấy ngày 20/11/1958 là ngày “Quốc tế hiến chương các nhà giáo”. Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam vào năm 1958. Những nǎm sau đó, ngày lễ này được tổ chức ở các vùng miền Nam Việt Nam. Hàng nǎm vào dịp kỷ niệm 20/11, cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm, động viên tinh thần giáo viên kháng chiến.

 

Khi Việt Nam thống nhất, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam.

 

Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20/11 hàng năm đã sớm trở thành ngày hội truyền thống của ngành Giáo dục Việt Nam. Điều này hoàn toàn phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, một dân tộc trải qua hàng nghìn năm văn hiến và có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

 

Điều này cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nền giáo dục nước ta đồng thời đánh giá cao vị trí, vai trò của đội ngũ giáo viên – những người làm công tác giáo dục trong sự nghiệp đào tạo lớp người lao động mới vừa có đức, vừa có tài để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

(Theo Wikipedia)

Các tin khác