Không phải cữ

10/19/2014 12:17:24 AM
Đầu năm, ông Tấn qua rủ ông Hoà đi nhậu. Hai ông vừa ra khỏi cổng thì nhìn thấy đằng xa có một người đàn bà đang đi ngược chiều. Ông Hoà vội vã đổi ý.

 

- Ồ! Xui xẻo quá! Thôi, tôi chẳng đi nữa đâu!

- Đi nhậu gặp đàn bà cũng cữ sao?

- Ai cữ kiêng gì đâu! Đó chính là … vợ tôi!

Skcs.vn (st)

Các tin khác