Số lượng con vật bạn nhìn thấy cho biết về IQ của bạn

3/10/2016 1:57:27 PM
Đây là một bức ảnh dùng để trắc nghiệm IQ của hệ thống câu hỏi trắc nghiệm IQ quốc tế. Theo đó, số lượng con vật bạn nhìn được càng nhiều, chỉ số IQ càng cao.

Đây là một bức ảnh dùng để trắc nghiệm IQ của hệ thống câu hỏi trắc nghiệm IQ quốc tế. Theo đó, số lượng con vật bạn nhìn được càng nhiều, chỉ số IQ càng cao.

Đáp án cho thấy nếu bạn nhìn thấy từ 4 đến 6 con vật, trí tuệ của bạn ở mức bình thường.

Nhìn thấy 7 đến 9 con vật cho thấy bạn thông minh.

Từ 10 đến 13 con vật mà bạn nhìn thấy sẽ chứng minh bạn rất thông minh.

 Nếu nhìn thấy từ 14 đến 16 con vật, bạn đích thị là một thiên tài.

Đáp án:

 

Các tin khác