Khéo nói

2/18/2015 1:49:57 AM
Anh nọ “bị nhiễm máu dê”. Chở vợ đi chơi tết mà anh cứ chăm chăm nhìn vào các cô gái trẻ. Cô vợ nổi xung, nắm tai anh ta vặn ngược ra sau, hằm hằm nói:

Anh nọ “bị nhiễm máu dê”. Chở vợ đi chơi tết mà anh cứ chăm chăm nhìn vào các cô gái trẻ. Cô vợ nổi xung, nắm tai anh ta vặn ngược ra sau, hằm hằm nói:

- Nhìn cái gì mà ghê thế?

Không ngờ, anh ta nói tỉnh bơ:

- À! Anh chỉ nhìn để so sánh thôi!

- So sánh thế nào?

- Trông các cô ấy, chẳng có ai duyên dáng bằng em cả!

Nghe thế, tuy chưa nguôi cơn giận, nhưng cô vợ cũng từ từ buông tay chàng ra.

SKCS.VN

Các tin khác