Giải pháp Lớp học thông minh cung cấp những tính năng gì?

3/13/2015 5:20:18 PM
Giải pháp Lớp học thông minh Samsung School là một giải pháp giáo dục kỹ thuật số toàn diện, đem lại môi trường học tập có tính tương tác và cộng tác cao, giúp học sinh chủ động tham gia các hoạt động tại lớp.

 

Cụ thể trong giải pháp này, Samsung cung cấp các thiết bị và giải pháp kỹ thuật số nhằm mang đến một trải nghiệm học tập mới, giúp tăng sự thu hút và quan tâm của học sinh vào bài học nhờ ứng dụng tương tác. Học sinh sẽ tích cực tham gia vào bài học và đóng góp ý kiến nhiều hơn, từ đó tăng khả năng tiếp thu kiến thức; còn giáo viên sẽ có thêm các công cụ giảng dạy hiệu quả, tiết kiệm thời gian hơn và sáng tạo hơn.

 

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem, giải pháp Samsung School sẽ bao gồm những tính năng gì nhé!

 

1. Quản lý giáo dục hiệu quả

 

* Kiểm soát thiết bị của học sinh

 

Với tính năng này, giáo viên có thể kiểm soát thiết bị của từng học sinh hoặc tất cả các thiết bị trong lớp học. Nếu một học sinh bị phân tâm, giáo viên có thể gửi đến thiết bị của học sinh đó thông điệp nhắc nhở để học sinh tập trung trở lại. Giáo viên cũng có thể chặn các tương tác để học sinh chỉ có thể nhìn thấy màn hình hiện tại và không thể thao tác các ứng dụng khác trên thiết bị cá nhân.

 

* Giám sát màn hình

 

Tính năng này cho phép giáo viên theo dõi tiến độ học tập hoặc hoạt động của mỗi học sinh. Theo đó, giáo viên có thể giúp đỡ bất kỳ học sinh nào không theo kịp bài học với tính năng Bồi dưỡng riêng (Private Coaching) và kiểm soát thiết bị của học sinh từ xa . Đồng thời, còn có các chức năng khuyến khích tương tác và tham gia lớp học của học sinh.

 

* Thanh công cụ bài học

 

Thanh công cụ bài học cho phép giáo viên sử dụng nhiều nguồn tài liệu khác nhau, bao gồm cả nội dung web hoặc các ứng dụng giáo dục một cách dễ dàng hơn. Giáo viên có thể nhanh chóng ghi chú vào nội dung đang được hiển thị trên màn hình, sau đó chia sẻ Màn hình đến các học sinh.

 

 

2. Tính năng cộng tác

 

* Thảo luận nhóm

 

Sáu người có thể đồng thời viết trên màn hình khi thực hiện thao tác Chia sẻ màn hình (Screen Sharing). Chế độ nhiều người sử dụng đồng thời một màn hình cũng giúp tăng tính tương tác, hỗ trợ tạo ra nhiều hoạt động mang tính cộng tác cho nhóm hơn.

 

* Báo cáo nhóm

 

Một trưởng nhóm có thể phân công mỗi thành viên trong nhóm thực hiện một phần của báo cáo. Sau đó, khi sử dụng máy tính bảng cá nhân, mỗi thành viên có thể viết một phần báo cáo dựa trên các mẫu báo cáo có sẵn. Khi các thành viên đã hoàn thành phần việc của mình, trưởng nhóm tổng kết các bài riêng lẻ thành một báo cáo hoàn chỉnh cuối cùng rồi gửi đến cho giáo viên.

 

3. Thu hút tương tác

 

* Chia sẻ màn hình

 

 

Nội dung có thể được hiển thị trên các thiết bị của học sinh thông qua tính năng Chia sẻ màn hình (Screen Sharing). Trong khi chia sẻ một màn hình, giáo viên có thể cho phép một học sinh viết trên màn hình, rồi sau đó màn hình đó lại được chia sẻ với các bạn cùng lớp. Chức năng này thu hút sự tham gia của học sinh nhiều hơn.

 

* Câu hỏi và khảo sát

 

Giáo viên có thể kiểm tra câu trả lời của học sinh trên máy tính bảng và theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh. Đối với các cuộc Khảo sát, giáo viên có nhiều lựa chọn và có thể khuyến khích các em tham gia bằng cách tạo ra thời khóa biểu học tập phù hợp với trình độ của học sinh.

 

Skcs.vn (Theo Samsung)

Các tin khác